Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2059/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Janura
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2017/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Bračok
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2060/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Matúš Kmošena
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2020/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Arpád Győri
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2026/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Ing. Monika Kamenská
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2027/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Petr Kohút
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2028/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Ján Libák
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2061/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Renáta Kolačná
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2062/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Róbert Kratochvíl
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2063/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Juraj Kredátus
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2064/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Križan
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2065/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Kučák
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2066/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Kudelka
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2067/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Daniel Kukla
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2068/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vladimír Kuric
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2069/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Lanka
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2070/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Legerský
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2071/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Loduha
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2072/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marcela Strákošová
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2074/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Juríček