Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2032/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Štefan Repa
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2031/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Mužík
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2033/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Viliam Gerhát
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2034/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Kozmér
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2035/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Blažej Chlepko
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2036/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav ml. Čerešník
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2037/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik František Dzina
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2038/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Ďurčík
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2039/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ferdinand Rehák
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2040/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Filo
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2041/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Michal Gábor
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2042/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Galko
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2043/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ľuboš Gaňa
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2044/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Gavenčiak
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2045/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Greguš
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2046/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dušan Handrlica
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2047/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jaroslav Hanidžiar
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2048/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ladislav Hofer
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2049/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Martin Chabreček
31. August 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2050/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Filip Illo