Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2024
Zmuva č. 3/1000210519 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto Cukrovarská 258/32, Sládkovičovo
59/2024-PN
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17. Február 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
49/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radoslav Čižmár
17. Február 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
48/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Vasiľko
17. Február 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
47/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Tomáš Vojtko
16. Február 2024
Nájomná zmluva na dočasný záber - k.ú. Starý Hrádok, za účelom prípravy investičnej akcie „Rozšírenie mosta ev. č. 1543-005 Starý Hrádok“
66/2024-BB
296,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nitriansky samosprávny kraj
16. Február 2024
Nájomná zmluva - k.ú. Starý Hrádok, za účelom prípravy investičnej akcie „Rozšírenie mosta ev. č. 1543-005 Starý Hrádok“
67/2024-BB
278,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nitriansky samosprávny kraj
16. Február 2024
Nájomná zmluva - k.ú. Bystrá, za účelom umiestnenia, výstavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby „Cyklochodník Bystrá“
68/2024-BB
85,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Bystrá
16. Február 2024
Nájomná zmluva - k.ú. Stará Ľubovňa, za účelom prevádzky a údržby stavby „Novostavba chodníka Za vodou v meste Stará Ľubovňa"
69/2024-KE
85,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Stará Ľubovňa
16. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Záborské, za účelom realizácie, prevádzky a údržby stavby "Záborské cyklocesta IPZ"
70/2024-KE
85,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Záborské
16. Február 2024
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov - k.ú. Nededza
71/2024-PN
1,00 € Žilina Invest, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16. Február 2024
Kúpna zmluva - k.ú. Nededza, Mojš, Gbeľany
72/2024-PN
1,00 € Žilina Invest, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16. Február 2024
Nájomná zmluva - k.ú. Brezina, za účelom užívania pozemku ako stavby miestnej komunikácie a chodníka v obci Brezina
73/2024-TV
14,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Brezina
16. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Chorvátsky Grob, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Pri Šúre - Súbor 40 rodinných domov"
74/2024-BA
2 500,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik immosvr, s.r.o.
15. Február 2024
k.ú. Trstice, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci investičnej stavby Trstie - protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja
58/2024-PN
0,00 € Tomáš Sandor a Iveta Sandorová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2536/2023-KE - k.ú. Kvakovce
60/2024-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Janko Janev a Anna Janevová
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.2275/2023-PN - k.ú. Vráble
61/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Vráble
15. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Rača, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "NN prípojka a kanalizačná prípojka"
62/2024-BA
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Imrich Béreš a Mgr. Jana Béreš Machátová
14. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2260/2023-KE - k.ú. Svinica
52/2024-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Tomáš Opina a Noemi Opinová
14. Február 2024
Nájomná zmluva - k.ú. Dolný Vadičov, prenájom za účelom realizácie stavby „Spevnené plochy“
53/2024-PN
100,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Dolný Vadičov
14. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Kotešová, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Cyklotrasa - Kotešová"
54/2024-PN
406,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kotešová