Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2020
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 697/2020
1 614,16 € Aikido Akadémia Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. September 2021
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 469/2021
1 387,20 € Aikido Akadémia Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2022
Aikido Akadémia Košice
UPJŠ - 554/2022
1 307,20 € Aikido Akadémia Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. November 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - Servis prístrojov pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát (časť D - Servis generátora dusíka a kompresorov)
UPJŠ - 613/2022
6 120,00 € AIR kompresory, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. September 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI / COOPERATION AGREEMENT - projekt NANOVIR
UPJŠ - 511/2022
0,00 € Aix-Marseille Université Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Jún 2015
Dohoda o spolupráci
UPJŠ - 509/2015
0,00 € Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2018
Zmluva o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy
UPJŠ - 96/2018
Doplnená
0,00 € Akadémia Košice, n. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. August 2019
Zmluva o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a spoločných pracovísk UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty a Akadémie Košice, n.o. uzavretá v súlade s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zá
UPJŠ - 878/2019
0,00 € Akadémia Košice, n. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. September 2014
Zmluva o výpožičke
UPJŠ - 415/2014
0,00 € Akadémia Košice, n.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Február 2019
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 97/2019
0,00 € Akadémia Košice, n.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Február 2012
Zmluva o poskytnutí licencie a o službách týkajúcich sa prevádzkovania programového produktu Akademický informačný systém 2
UPJŠ - 66/2012
0,00 € Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Január 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o údržbe a rozvoji programového produktu Akademický informačný systém
UPJŠ - 1458/2016
3 871,60 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Máj 2018
Agreement on Providing Financial Support for Study between Programme and Partner Countries for the Academic Year 2017/2018 Agreement No. 10/2017/2018
UPJŠ- 545/2018
3 070,00 € Akhrorjon Nuriddinov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Jún 2018
ZMLUVA O NÁJME
UPJŠ - 670/2018
1 991,40 € Akzent BigBoard, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. August 2019
Zmluva o nájme e.v.č. 663/2019 uzavretá v zmysle ust.§ 663 a nasl.zák. č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovk
UPJŠ - 663/2019
9 957,00 € Akzent BigBoard, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Júl 2018
SERVISNÁ ZMLUVA DIESELAGREGÁT
UPJŠ - 802/2018
Doplnená
17 998,80 € ALBAT, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. August 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. UPJŠ – 420/2022 - Pozáručný servis dieselagregátu
UPJŠ - 420/2022
11 996,34 € ALBAT, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Júl 2022
Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Teaching and Training Between the Programme Country and the Partner Country for the Academic Year 2021/2022 Agreement No. 31/2021/2022
UPJŠ - Erasmus 263/2022
2 235,00 € Albert Kotvytskiy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2015
Dohoda
UPJŠ - 143/2015
180,00 € Albert Rákai Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Október 2018
Dohoda o zabezpečení prístupu k akvizičnému systému LibCentral
UPJŠ - 1150/2018
Doplnená
14 999,00 € Albertina icome Bratislava s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach