Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 162/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 184/2024
1 535,00 € doc. Mgr. Renáta Timková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 164/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 185/2024
1 175,00 € Zuzana Hennelová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva - DNS IKT 36 – 2. časť – notebook s príslušenstvom; 3. časť – notebooky a tablety
UPJŠ - 186/2024
14 160,00 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 161/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 178/2024
1 300,00 € RNDr. Zuzana Guľašová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 36/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 180/2024
1 160,00 € doc. RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Apríl 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Training Agreement No. 6/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 181/2024
1 255,00 € Yurii Lytvynov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Apríl 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Training Agreement No. 7/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 182/2024
1 300,00 € Liubov Pashchenko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva - DNS IKT 36 – 4. časť – notebooky a tablety – EDIH
UPJŠ - 187/2024
6 598,78 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Apríl 2024
DAROVACIA ZMLUVA č. 1/2024-DLHM - Fotoelektrónový spektometer XPS RTG
UPJŠ - 180/2024
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci pri realizovaní opatrení na záchranu chránených druhov rýb
UPJŠ - 181/2024
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 155/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 166/2024
1 255,00 € Romana Marčišinová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 160/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 167/2024
1 190,00 € Mgr. Loránt Pregi, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 35/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 168/2024
1 190,00 € Mgr. Mikuláš Jančura, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 34/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 169/2024
1 190,00 € Mgr. Maroš Melichárek, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 158/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 170/2024
1 300,00 € MVDr. Andrea Kreheľová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 157/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 171/2024
1 255,00 € RNDr. Jana Šandrejová, PhD., univer. docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 159/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 172/2024
1 050,00 € PhDr. Viera Bačíková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 156/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 173/2024
1 255,00 € Mgr. Alena Buková PhD., univer. docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 166/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 174/2024
915,00 € PhDr. Zuzana Szattlerová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 42/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 175/2024
420,00 € RNDr. Antónia Juhásová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach