Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 48/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 408/2023
1 115,00 € doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 44/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 409/2023
915,00 € doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 9/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 410/2023
1 390,00 € Dominika Jurašeková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 39/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 411/2023
915,00 € doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 41/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 412/2023
1 235,00 € Mgr. Adriana Sabolová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 38/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 413/2023
1 115,00 € Mgr. Tomáš Dvorský, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 5/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 414/2023
1 320,00 € Mgr. Katarína Onačillová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 46/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 415/2023
1 235,00 € doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 8/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 416/2023
1 480,00 € RNDr. Dajana Ručová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 2/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 417/2023
10 215,00 € ALWAN Amgad Abullah Qasem Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 536/2023
647,00 € MUDr. Igor Marin, MBA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - loptové hry
UPJŠ - 534/2023
265,60 € Ľuboš Nagy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - florbal
UPJŠ - 535/2023
580,64 € Ing. Maroš Sabo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - loptové hry
UPJŠ - 537/2023
283,20 € Ruben Kotrady Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T2, nachádzajúcej sa na Moyzesovej ulici č. 11 v Košiciach, k.ú. Stredné mesto, zapísané na LV č.1167 - sálový futbal
UPJŠ - 538/2023
662,40 € doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T4, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - sálový futbal
UPJŠ - 539/2023
969,00 € Michal Lukáč Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o vytvorení a prevádzkovaní e-mail schránky
UPJŠ - 522/2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PRISTÚPENÍ DO SYSTÉMU TRANSCARD
UPJŠ - 523/2023
0,00 € TransData s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
UPJŠ - 524/2023
0,00 € VISSIM s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 526/2023
636,80 € Mgr. Peter Koromház, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach