Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Licenčná zmluva
UPJŠ - 106/2023
0,00 € Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH - vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Marec 2023
Licenčná zmluva
UPJŠ - 110/2023
0,00 € Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.- vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Marec 2023
LICENČNÁ ZMLUVA č. UPJŠ – 115/2023
UPJŠ - 115/2023
0,00 € Prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.- vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Marec 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 22 – 2. časť – elektronická licencia; 3. časť – softvéry a licencie
UPJŠ - 145/2023
657,60 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Február 2023
KÚPNA ZMLUVA - Chemikálie pre projekt OPENMED - 1. časť Chemikálie nižšej čistoty
UPJŠ - 101/2023
20 286,54 € CENTRALCHEM, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Február 2023
KÚPNA ZMLUVA ´- Chemikálie pre projekt OPENMED - 2. časť - Diagmostické kity
UPJŠ - 102/2023
22 317,90 € LABO – SK, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. UPJŠ – 138/2023 - Jednorazové kuchynské zariadenie, obaly a vybavenia
UPJŠ - 138/2023
92 624,34 € Obalex – Košice, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Marec 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 22 – 1. časť – grafický softvér
UPJŠ - 140/2023
784,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Marec 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 22 – 4. časť – príslušenstvo
UPJŠ - 141/2023
876,00 € Zero Košice spol s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - Pranie a chemické čistenie odevov, iných textílii a posteľnej bielizne pre potreby UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 137/2023
34 255,80 € Technická univerzita v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 4/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 19/2023
2 185,00 € Kovářík Ivor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 36/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 20/2023
2 964,00 € Havrišová Barbara Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 89/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 82/2023
1 055,00 € doc. Mgr. Renáta Timková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 16/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 70/2023
2 598,00 € Plavčanová Viktória Vanessa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 48/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 71/2023
3 553,00 € Kolesárová Veronika Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 27/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 72/2023
2 508,00 € Dravecká Daniela Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 73/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 73/2023
2 598,00 € Riššová Lenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2023
ZMLUV A O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
UPJŠ - 129/2023
0,00 € lstroSec s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023 - zabezpečenie služieb 24 hodinovej nepretržitej prevádzky optickej infraštruktúry vysokorýchlostnej akademickej dátovej siete pre vedu, výskum a vzdelávanie - SANET
UPJŠ - 130/2023
9 194,50 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Marec 2023
LICENČNÁ ZMLUVA č. UPJŠ – 114/2023 - Všeobecná štátoveda
UPJŠ - 114/2023
344,00 € Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach