Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 102/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 439/2023
2 969,00 € Timko Kristina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 62/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 440/2023
4 466,00 € Lukáč Martin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 94/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 441/2023
2 969,00 € Smoleňová Monika Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 101/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 442/2023
4 497,00 € Tarnóczyová Viktória Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 48/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 444/2023
2 969,00 € Kantor Stella Stefaniia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 8/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 445/2023
2 656,00 € Bohdan Khrystyna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 18/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 446/2023
3 055,00 € Csákó Szabolcs Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 1/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 447/2023
2 626,00 € Aleksandra Daria Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 35/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 448/2023
2 539,00 € Hromadová Michaela Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 96/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 449/2023
4 508,00 € SOĽAVA Dávid Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 80/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 450/2023
2 696,00 € Pačai Michal Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 46/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 451/2023
3 258,00 € Kačmarčíková Barbora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 24/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 452/2023
3 437,00 € DURÁNIK Martin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 61/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 453/2023
4 102,00 € Liščinská Petra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Október 2023
Rámcová dohoda - Potraviny 2023/02, Časť A – Cukrovinky
UPJŠ - 561/2023
35 809,32 € Klas veľkoobchod s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Október 2023
Rámcová dohoda - Potraviny 2023/02, Časť B – Torty a drobné raňajkové pečivo
UPJŠ - 562/2023
109 979,64 € Bidfood Slovakia s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Október 2023
Rámcová dohoda - Potraviny 2023/02, Časť C – Olej
UPJŠ - 563/2023
59 151,60 € Prvá cateringová spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T3
UPJŠ - 556/2023
914,00 € RIM Basket o.z. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 60/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 405/2023
2 727,00 € Leščinský Jakub Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 73/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 406/2023
Doplnená
3 258,00 € Mundíková Diana Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach