Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0049
UPJŠ - 754/2021
3 947,40 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Február 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0052
UPJŠ - 755/2021
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-SRB-21-0056 - Magnetický teplotne-citlivý nanogél: univerzálna platforma pre nanododávkové systémy pre biomedicínu
UPJŠ - 209/2022
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Jún 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0550 - predĺženie lehoty na riešenie projektu
UPJŠ - 314/2022
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Júl 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0184 - predlženie trvania projektu
UPJŠ - 338/2022
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0336
UPJŠ - 394/2022
249 959,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0079
UPJŠ - 395/2022
220 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0379 - Funkčné charakteristiky terestrických článkonožcov na epigeicko-hypogeickom gradiente jaskynných vchodov
UPJŠ - 421/2022
120 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0319 - Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy ?
UPJŠ - 422/2022
220 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0333
UPJŠ - 423/2022
196 230,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-CZ-RD-21-0114 - Vplyv termoelektrických efektov na spinovo-orbitálne torzie v 2D van der Waalsovských materiáloch
UPJŠ - 546/2022
114 496,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-CZ-RD-21-0068 - Monolitické, hierarchicky porézne MOF-uhlíkové kompozity pre environmentálne aplikácie
UPJŠ - 547/2022
119 984,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. November 2022
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0118 - zmena osoby zodpovednej na strane príjemcu za riešenie projektu podľa Zmluvy. Osobou zodpovednou za riešenie projektu: RNDr. Tímea Špaková, PhD.
UPJŠ - 682/2022
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2011
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF - 40/2011
0,00 € Ágnes Tamás Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
19. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2017/2018, č. zmluvy 98/2017/2018
UPJŠ - 476/2018
495,00 € Agnesa Juhászová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 424/2017
590,00 € Agnesa Juhászová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Február 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 99/2017
495,00 € Agnesa Pivarníková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017, č. zmluvy 39/2016/2017
UPJŠ - 629/2017
900,00 € Ahnesa Dzyamulych Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. September 2017
Agreement on Providing Financial Support for the Study Within the Programme Countries for the Academic Year 2017/2018. Agreement No. 46/2017/2018
UPJŠ - 952/2017
1 890,00 € Ahnesa Dzyamulych Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. November 2016
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 1299/2016
0,00 € AIESEC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach