Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Rámcová dohoda č. UPJŠ - 92/2023 - Chemikálie pre projekt OPENMED II. - časť č. 1 - Anorganické chemikálie
UPJŠ - 92/2023
Doplnená
28 070,20 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Február 2023
Rámcová dohoda č. UPJŠ - 93/2023 - Chemikálie pre projekt OPENMED II. - časť č. 2 - Organické chemikálie
UPJŠ - 93/2023
Doplnená
20 807,30 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Február 2023
Rámcová dohoda č. UPJŠ - 94/2023 - Chemikálie pre projekt OPENMED II. - časť č. 3 - BIO - chemikálie
UPJŠ - 94/2023
Doplnená
125 802,60 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Február 2023
Rámcová dohoda - Chemikálie pre projekt OPENMED II., časť č. 4 - Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum, časť II: Chemikálie vysokej čistoty pre projekt OPENMED
UPJŠ - 95/2023
Doplnená
5 713,20 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2023
Rámcová dohoda - Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt NANOVIR (časť A - Chemikálie)
UPJŠ - 131/2023
11 930,60 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2023
Rámcová dohoda - Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt NANOVIR (časť B - Chemikálie pre biologické testovanie)
UPJŠ - 132/2023
11 519,50 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2023
Rámcová dohoda - Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt NANOVIR (časť D - Spotrebný materiál zo skla)
UPJŠ - 133/2023
5 093,04 € ITES Vranov, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2023
Rámcová dohoda - Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt NANOVIR (časť F - Spotrebný materiál z plastu a gumy)
UPJŠ - 134/2023
2 647,38 € ITES Vranov, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Marec 2023
Rámcová dohoda - Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt NANOVIR (časť G - Spotrebný materiál z kovu)
UPJŠ - 135/2023
2 856,48 € ITES Vranov, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme - prenájom nebytových priestorov v budove Botanickej záhrady UPJŠ, Mánesova 23, Košice o výmere 1m² - prevádzkovanie VNA.
UPJŠ - 198/2023
400,00 € Argentea s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 104/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 106/2023
758,00 € doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Apríl 2023
Mandátna zmluva č. UPJŠ – 194/2023 - Stavebné úpravy objektu "G" v areáli Moyzesova 9, Košice
UPJŠ - 194/2023
2 400,00 € ING – Projekt s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci - Využitie umelej inteligencie v personalizovanej medicíne karcinómu prostaty - spolupráca na výskume
UPJŠ - 195/2023
120 000,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. UPJŠ – 189/2023 - Pozáručná údržba, servisné služby a opravy na zariadeniach úpravy vody vrátane dodania náhradných dielov v objekte I. sekcie TÚ CKPV MediPark LF UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 189/2023
25 047,00 € AQUAtrend s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 38/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 101/2023
840,00 € Mgr. Veronika Pavlíková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 91/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 102/2023
840,00 € doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2023
Kúpna zmluva - Kompenzátor magnetických polí pre SEM elektrónový mikroskop
UPJŠ - 57/2023
Doplnená
72 556,80 € JEOL (EUROPE) SAS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Apríl 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o prevádzkovaní programového produktu Akademický informačný systém zo dňa 2.9.2008
UPJŠ - 155/2023
6 628,80 € Vysoká škola Danubius s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Apríl 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, číslo zmluvy: 30300/2023/SR
UPJŠ - 172/2023
300,00 € MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Apríl 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, číslo zmluvy: 30307/2023/SR
UPJŠ - 173/2023
300,00 € JUDr. Lukáš Tomaš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach