Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 134/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 126/2024
1 300,00 € RNDr. Igor Majláth, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 117/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 127/2024
1 395,00 € Karolína Kelemenová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 115/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 128/2024
1 255,00 € doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 128/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 129/2024
1 050,00 € Ing. Angela Nečedová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 129/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 130/2024
1 050,00 € RNDr. Andrea Morovská Turoňová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 136/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 131/2024
1 535,00 € RNDr. Matej Dudáš, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 137/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 132/2024
2 760,00 € MUDr. Filip Depta, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2024
Project code: 2023-1-SK01-KA171-HED-000137603 Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Training Agreement No. 4/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 133/2024
1 255,00 € Rezarta Sinanaliaj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Training Agreement No. 2/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 134/2024
1 255,00 € Yllka Arapi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Training Agreement No. 3/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 135/2024
1 255,00 € Eloina Tozaj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 38/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 104/2024
540,00 € Mgr. Tomáš Šeďo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 36/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 105/2024
540,00 € Ema Choutková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 37/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 106/2024
2 088,00 € Mgr. Slavomíra Gulová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 126/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 107/2024
1 440,00 € RNDr. Ján Elečko, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 130/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 108/2024
1 395,00 € Ing. Zuzana Kratyinová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 28/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 109/2024
1 190,00 € doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 135/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 110/2024
1 160,00 € RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 26/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 111/2024
1 480,00 € doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 125/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 112/2024
1 440,00 € RNDr. Michal Goga, PhD., univer. docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 25/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 113/2024
1 190,00 € Mgr. Nikolas Király, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach