Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Hromadná licenčná zmluva - Koncert Roba Opatovského - Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, Košice
UPJŠ - 390/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zvaz autorský pre práva k hudobným dielam Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. August 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. UPJŠ - 415/2023
UPJŠ - 415/2023
48 603,60 € REPAR -Building Control, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 416/2023
0,00 € Ján Kovalčík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 417/2023
0,00 € Petr Góga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-FR-22-0016 - Experimentálne pozorovanie doménových stien a spinových vĺn v ohybných magnetických drôtoch
UPJŠ - 411/2023
5 300,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 396/2023
0,00 € STAŠKO Slavomír; Ing. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 397/2023
0,00 € Ing. Henrieta Bajusová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
: DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 398/2023
0,00 € Ing. Slavko Herceg Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 399/2023
0,00 € RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 400/2023
0,00 € RNDr. Radoslav Kalakay Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 401/2023
0,00 € doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 402/2023
0,00 € RNDr. Katarína Kozelková,PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 403/2023
0,00 € Mgr. Katarína Lukáčová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 404/2023
0,00 € RNDr. Peter Matta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 405/2023
0,00 € Mgr. Veronika Ondová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 406/2023
0,00 € doc. RNDr. Roman Soták, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 407/2023
0,00 € doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 408/2023
0,00 € Bc. Martin Tomko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. August 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB SÚVISIACICH S FINANČNÝM SPROSTREDKOVANÍM
UPJŠ - 395/2023
0,00 € Respect Slovakia, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 256/2023
UPJŠ - 391/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko: Lekárska fakulta