Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2020
Partnerská dohoda - Číslo žiadosti: FMP-E/1901/1.1/020 Akronym projektu: DENDRO
UPJŠ - 321/2020
0,00 € A Nyíregyházi Egyetem Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2021
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. UPJŠ - 39/2021
UPJŠ - 39/2021
140 490,56 € A.En. Slovensko s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Júl 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
UPJŠ - 386/2022
38 611,10 € A.En. Slovensko s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Január 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na ak. rok 2015/2016
UPJŠ - 22/2016
1 650,00 € Abraham John Mathews Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2021
Contract between the Coordinator and the Co-Beneficiary - Digital government for green municipalities and cities, Agreement number: Erasmus+ 2021-1-SK01-KA220-HED-000023505
UPJŠ - 705/2021
324 810,00 € Academia Europea di Bolzano Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Január 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
UPJŠ - 12/2015
4 681,20 € ACREA SR, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Január 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
UPJŠ - 13/2015
1 600,80 € ACREA SR, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2017/2018, číslo Zmluvy 51/2017/2018
UPJŠ - 1032/2017
2 083,00 € Adam Demčák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok číslo zmluvy 51/2017/2018
UPJŠ - 704/2018
1 040,00 € Adam Fathi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Február 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2017/2018 číslo zmluvy 108/2017/2018
UPJŠ - 127/2018
1 890,00 € Adam Kružliak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Október 2017
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 1075/2017
0,00 € Adam Nedoroščík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 866/2016
2 100,00 € Adam Súkeník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2019/2020 číslo zmluvy 1/2019/2020
UPJŠ - 1085/2019
2 600,00 € Adamyk Daniella Michelle Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. September 2013
Zmluva o poskytnutí služby
UPJŠ - 460/2013
6 432,00 € ADDSEN, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 682/2017
1 239,00 € Adela Vartašová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Jún 2019
Zmluva o dielo
UPJŠ - 652/2019
Doplnená
443 497,32 € Adifex, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Júl 2018
Zmluva o reklame
UPJŠ - 842/2018
360,00 € ADITIO s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. August 2019
ZMLUVA O REKLAME č. 823/2019
UPJŠ - 823/2019
360,00 € ADITIO s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Január 2016
Zmluva o reklame
UPJŠ - 55/2016
360,00 € ADITIO, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Február 2014
Zmluva o reklame č. 48/2014
UPJŠ - 48/2014
500,00 € ADITIO, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach