Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2018
D O H O D A o plnení úloh pre UPJŠ v Košiciach, vyslaní na pracovnú cestu a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste externistu
UPJŠ - 140/2018
0,00 € Michal Masrna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019
UPJŠ - 602/2019
2 375,00 € Miroslav Almáši Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. September 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 386/2011
356,20 € Radovan Rogos Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. December 2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo č. 1359/2017 uzavretá podľa § 289 a nasl. a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1359/2017
1,00 € SAFTRA 3d mapping, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Júl 2018
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME
UPJŠ - 899/2018
85,00 € T-Systems Slovakia s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2020/2021 číslo zmluvy 17/2020/2021
UPJŠ - 117/2021
1 440,00 € Tomáš Basala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Október 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2018
UPJŠ - 1119/2018
20 869,31 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2021/2022 číslo zmluvy 31 /2021/2022
UPJŠ - Erasmus 66/2022
1 080,00 € . RNDr. Radka Gorejová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2012
Zmluva o dielo
UPJŠ - 383/2012
Doplnená
11 832,00 € "DGA" DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. September 2014
Zmluva o autorskom dozore č. 461/2014
UPJŠ - 461/2014
Doplnená
21 600,00 € "DGA" DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. August 2022
COOPERATION AGREEMENT - projekt č SK-SRB-21-0056 s názvom - The magnetic thermoresponsive nanogel: a versatile platform for nanodelivery systems in biomedicine
UPJŠ - 411/2022
0,00 € “Vinča” Institute of Nuclear Sciences – National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 155/2009
UPJŠ - 141/2012
0,00 € „DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 155/2009
UPJŠ – 90/2011
63 611,30 € „DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Október 2017
Zmluva o dielo č. 1056/2017
UPJŠ - 1056/2017
Doplnená
48 960,00 € „DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Január 2023
ZMLUVA O REKLAME č. UPJŠ – 10/2023 - obchodné meno a logo objednávateľa - reklamný panel v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Košice - XI. Reprezentačný bál UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 10/2023
1 000,00 € „DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Február 2020
ZMLUVA O DIELO č. 101/2020
UPJŠ - 101/2020
Doplnená
30 000,00 € „DGA“ DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. November 2011
Zmluva o dielo č. 454/2011
UPJŠ - 454/2011
11 940,00 € „DGA“ DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. September 2012
Zmluva o dielo č. 448/2012
UPJŠ - 448/2012
10 140,00 € „DGA“ DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Október 2017
Zmluva o dielo č. 1136/2017
UPJŠ - 1136/2017
8 520,00 € „DGA“ DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Apríl 2018
ZMLUVA O DIELO č. 398/2018
UPJŠ - 398/2018
13 800,00 € „DGA“ DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach