Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 273/2024
0,00 € Petr Góga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
UPJŠ - 278/2024
350,00 € AGRO CS Slovakia, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Jún 2024
DOHODA o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 274/2024
0,00 € KVITKOVSKÝ Maroš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Jún 2024
DOHODA o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 275/2024
0,00 € Ján Kovalčík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Jún 2024
Rámcová dohoda č. UPJŠ – 277/2024 - Tonery, náplne do tlačiarní a pásky
UPJŠ - 277/2024
136 971,71 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Príkazná zmluva - medzinárodná študentská vedecká konferencia - Genomická nestabilita a rakovina
UPJŠ - 270/2024
750,00 € RNDr. Júlia Starková, Ph.D. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko:Lekárska fakulta      
6. Jún 2024
Príkazná zmluva - medzinárodná študentská vedecká konferencia - Genomická nestabilita a rakovina
UPJŠ - 271/2024
1 448,00 € Jozef Madzo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko: Lekárska fakulta
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 202/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 254/2024
1 300,00 € Ingrid Jánošová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 203/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 255/2024
1 020,00 € Mgr. Jana Fodorová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 230/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 256/2024
1 300,00 € Ing. Daniela Čornáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 220/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 257/2024
1 300,00 € Katarína Čorňaková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 211/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 258/2024
1 480,00 € doc. RNDr. Janka Vašková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 221/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 259/2024
1 300,00 € Renata Lišková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 118/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 260/2024
540,00 € Berníková Eva Mgr. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 119/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 261/2024
540,00 € Repiščáková Diana JUDr. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 227/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 262/2024
1 235,00 € Mgr. Vladimíra Timková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 191/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 263/2024
910,00 € Mgr. Eva Kolbaská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 191/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 264/2024
910,00 € Mgr. Zuzana Homulková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 185/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 265/2024
915,00 € Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD., FABMR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 228/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 266/2024
1 235,00 € Mgr. Alexandra Husivargová Theofanidis Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach