Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 217/2024
0,00 € Gabriela Puciová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 219/2024
0,00 € Jessica Oravcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 218/2024
0,00 € Ellina Kasumova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2024
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 220/2024
0,00 € Iryna But Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Máj 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. zmluvy P1468/2024
UPJŠ - 208/2024
39,90 € MAGNA ENERGIA a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 172/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 211/2024
1 255,00 € Mgr. Veronika Petruňová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA č. 30/2024 - Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice 2024
UPJŠ - 209/2024
1 300,00 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 165/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 204/2024
1 175,00 € Henrieta Paločková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 170/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 205/2024
1 480,00 € prof. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 168/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 206/2024
880,00 € prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 171/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 207/2024
3 120,00 € RNDr. Tomáš Bajtoš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 169/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 208/2024
1 235,00 € prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 167/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 209/2024
1 300,00 € Andriana Pavliuk-Karachevtseva PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Máj 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 120/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 210/2024
700,00 € Geschwandtnerová Sandra Mgr. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy číslo zmluvy: 100608590ZoP - Adresa odberného miesta: Mánesova 23, 040 01 Košice - Sever
UPJŠ - 195/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity Číslo zmluvy:101106061ZoMRK
UPJŠ - 196/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní pozáručných servisných služieb č. UPJŠ – 197/2024
UPJŠ - 197/2024
174 881,34 € B+N Slovakia Facility Services spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Apríl 2024
Rámcová dohoda - Kancelárske potreby 3/2024
UPJŠ - 190/2024
29 820,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 128/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 186/2024
540,00 € Barbora Bačová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 130/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 187/2024
540,00 € Samuel Frišman Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach