Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 598/2023
0,00 € BENESAN s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
27. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 599/2023
0,00 € MUDr. Peter MARKO, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
27. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 600/2023
0,00 € ORO Medical s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
27. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 601/2023
0,00 € FANMED, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
27. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 602/2023
0,00 € MUDr. Jan Janočko, PLD,ZS Valaliky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
26. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T3, 4 nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - športové činnosti
UPJŠ - 570/2023
785,92 € Športový klub Sky Up Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T3, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - tréningový loptové hry
UPJŠ - 571/2023
493,00 € AKADEMIK TU KOŠICE Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 572/2023
0,00 € Všeobecná ambulancia pre dospelých ARTEMIS DH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
26. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 573/2023
0,00 € Salzer s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
26. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 574/2023
0,00 € Les Enfants s.r.o., Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
26. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPS - 575/2023
0,00 € Infans-med s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
26. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 576/2023
0,00 € Kastanea,s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
26. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 577/2023
0,00 € MUDr. Prunyi s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
26. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 578/2023
0,00 € PETRALEX V s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
26. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 579/2023
0,00 € PEDOS s.r.o.-Ambul.pre deti a dorast Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
26. Október 2023
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 580/2023
0,00 € MUDr. Eva Ševecová, ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
25. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 75/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 454/2023
4 004,00 € Namešpetra Dávid Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 27/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 455/2023
2 903,00 € Garančovská Lenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 11/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 456/2023
2 454,00 € BREZÁNIOVÁ Klára Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 49/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 458/2023
1 160,00 € doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univer. prof. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach