Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia medzi krajinou programu a partnerskou krajinou na akademický rok 2016/2017; č.zmluvy 25
UPJŠ - 575/2017
2 627,00 € Alexander Feher Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Máj 2011
Príkazná zmluva
UPJŠ - 149/2011
0,00 € Alexander Okhotin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia medzi krajinou programu a partnerskou krajinou na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 470/2017
1 120,00 € Alexander Onufrák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2021/2022 číslo zmluvy 25/2021/2022
UPJŠ - Erasmus 15/2022
2 880,00 € Alexander Pezlar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 319/2017
1 820,00 € Alexandra Bruzeňáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2020/2021 číslo zmluvy 47/2020/2021
UPJŠ - 243/2021
1 407,00 € Alexandra Ďorková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2021/2022 číslo zmluvy 98/2021/2022
UPJŠ - Erasmus 306/2022
1 323,00 € Alexandra Ďorková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Apríl 2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
UPJŠ - 335/2019
0,00 € Alexandra Firmentová SAFTRA, s.r.o.
28. November 2014
Dohoda
UPJŠ - 729/2014
180,00 € Alexandra Gajdošová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2021/2022 číslo zmluvy 33 /2021/2022
UPJŠ - Erasmus 36/2022
1 030,00 € Alexandra Gubóová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 483/2017
875,00 € Alexandra Husivargová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. September 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 988/2016
1 575,00 € Alexandra Javorská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2021/2022 číslo zmluvy 81/2021/2022
UPJŠ - Erasmus 292/2022
1 240,00 € Alexandra Kawaschová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Február 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2015/2016
UPJŠ - 119/2016
2 040,00 € Alexandra marková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Október 2016
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJš - 1101/2016
60,00 € Alexandra Marková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. December 2016
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 1310/2016
0,00 € Alexandra Marková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Január 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 23/2017
2 826,00 € Alexandra Mosejová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Júl 2019
Kúpna zmluva
UPJŠ - 842/2019
170,00 € Alexandra Nováková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Február 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 128/2017
1 493,00 € Alexandra Stolárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 673/2017
1 239,00 € Alexandra Šimoňáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach