Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2015
Zmluva o reklame
UPJŠ - 37/2015
300,00 € ADITIO, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 681/2020 - UPJŠ
UPJŠ - 681/2020
Doplnená
18 000,00 € ADM Košice spol. s r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 730/2019
UPJŠ - 730/2019
12 000,00 € ADM Košice spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Február 2022
Zmluva o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy
UPJŠ - 67/2022
0,00 € ADOS M + M, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
12. September 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 332/2011
Doplnená
529,00 € ADOS PROFI s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. Október 2014
Dohoda
UPJŠ - 612/2014
180,00 € Adrián Lukáčik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Apríl 2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia medzi krajinou programu a partnerskou krajinou na akademický rok 2017/2018 Číslo zmluvy 20/2017/2018
UPJŠ - 458/2018
2 824,00 € Adriana Boleková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. December 2011
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 500/2011
0,00 € Adriana Kóšová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2021/2022, č. zmluvy 132/2021/2022
UPJŠ - 333/2022
915,00 € Adriana Lukáčová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 309/2011
Doplnená
422,40 € Adriana Sabolová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 482/2017
875,00 € Adriana Sabolová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. August 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 877/2016
1 302,00 € Adriana Saboviková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Február 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 186/2017
810,00 € Adriana Saboviková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2015/2016
UPJŠ - 291/2016
Doplnená
1 600,00 € Adriána Vargová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017, č. zmluvy 77/2016/2017
UPJŠ - 759/2017
Doplnená
1 057,00 € Adriána Virostková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Apríl 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
UPJŠ - 309/2016
Doplnená
5 074,90 € Advanced Diagnostic Focus, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2013
Rámcová dohoda č. 522/2013
UPJŠ - 522/2013
409 598,74 € AEROLUX s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2013
Zmluva o dielo č. 581/2013
UPJŠ - 581/2013
Doplnená
137 643,62 € AEROLUX s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Jún 2014
Zmluva o dielo č. 318/2014
UPJŠ - 318/2014
138 861,13 € AEROLUX s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. September 2014
Zmluva o dielo č. 425/2014
UPJŠ - 425/2014
133 093,99 € AEROLUX s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach