Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 224/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 272/2024
1 395,00 € Kamil Zeleňák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 222/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 273/2024
1 395,00 € RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 223/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 274/2024
1 395,00 € Mgr. Zuzana Veselovská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 219/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 275/2024
1 395,00 € Bc. Jana Berezňáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 204/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 276/2024
1 395,00 € Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
DOHODA o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 293/2024
0,00 € Gabriel Mlynár Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 192/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 277/2024
1 300,00 € Mgr. Eva Tkáčová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 193/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 278/2024
910,00 € Ing. Eva Matušovičová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 237/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 279/2024
1 190,00 € RNDr. Igor Majláth, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 236/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 280/2024
1 190,00 € RNDr. Viktória Majláthová, PhD., univer. docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 39/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 281/2024
1 160,00 € Mgr. Dávid Kaško, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 195/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 283/2024
910,00 € Eva Vrancová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 194/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 284/2024
910,00 € Renáta Porubanová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Jún 2024
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 289/2024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
12. Jún 2024
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 290/2024
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
12. Jún 2024
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 291/2024
0,00 € Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
12. Jún 2024
Rámcová dohoda - Drobný kuchynský inventár
UPJŠ - 292/2024
19 847,15 € CORA GASTRO, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Jún 2024
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 273/2024
0,00 € Petr Góga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
UPJŠ - 278/2024
350,00 € AGRO CS Slovakia, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Jún 2024
DOHODA o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 274/2024
0,00 € KVITKOVSKÝ Maroš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach