Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 93/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 5/2024
1 300,00 € Mgr. Maroš Melichárek, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 81/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 6/2024
1 075,00 € Mgr. Daniela Husárová, PhD. et PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA - DNS IKT 34 – 2. časť – sieťové prepínače – licencia
UPJŠ - 19/2024
24 600,00 € Aricoma Systems s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2024
Kúpna zmluva - DNS IKT 34 – 3. časť – softvéry a licencie
UPJŠ - 20/2024
2 502,00 € Zero Košice spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2024
Komisionárska zmluva
UPJŠ - 22/2024
0,00 € B.B. klinika s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Január 2024
Nájomná zmluva - prenájom nebytových priestorov - umiestnenie a prevádzkovanie VTA
UPJŠ - 18/2024
2 000,00 € Coca–Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Január 2024
Zmluva o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy
UPJŠ - 11/2024
0,00 € Národná transfúzna služba SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko: Lekárska fakulta
26. Január 2024
Zmluva o reklame č. UPJŠ - 12/2024 - XII. Reprezentačný bál UPJŠ
UPJŠ - 12/2024
2 500,00 € ULTRAMED s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciac
UPJŠ - 13/2024
0,00 € Ing. Ivan Pezlar DBA, MBA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 80/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 508/2023
1 075,00 € doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 73/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 509/2023
1 075,00 € doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 82/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 510/2023
1 075,00 € PhDr. Ivana Skoumalová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 77/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 511/2023
1 075,00 € Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 78/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 512/2023
1 075,00 € Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium, číslo zmluvy 28/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 513/2023
3 842,00 € Gašparcová Gréta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 94/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 3/2024
1 170,00 € Ing. Denisa Harvanová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Január 2024
Zmluva o dielo - zborové dámske šaty na mieru - spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae
UPJŠ - 4/2024
1 068,45 € Slávka Bodnárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 71/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 507/2023
1 255,00 € Mgr. Patrik Berta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 5/2024
322,40 € Ľuboš Nagy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - loptové hry
UPJŠ - 6/2024
540,00 € Ing. Mária Paňková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach