Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
: DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 398/2023
0,00 € Ing. Slavko Herceg Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 399/2023
0,00 € RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 400/2023
0,00 € RNDr. Radoslav Kalakay Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 401/2023
0,00 € doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 402/2023
0,00 € RNDr. Katarína Kozelková,PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 403/2023
0,00 € Mgr. Katarína Lukáčová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 404/2023
0,00 € RNDr. Peter Matta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 405/2023
0,00 € Mgr. Veronika Ondová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 406/2023
0,00 € doc. RNDr. Roman Soták, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 407/2023
0,00 € doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 408/2023
0,00 € Bc. Martin Tomko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. August 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB SÚVISIACICH S FINANČNÝM SPROSTREDKOVANÍM
UPJŠ - 395/2023
0,00 € Respect Slovakia, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 256/2023
UPJŠ - 391/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko: Lekárska fakulta
17. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREDAJI VSTUPENIEK
UPJŠ - 392/2023
0,00 € TootooT, s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 59/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 304/2023
1 362,00 € Samuel Tkáč Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 58/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 305/2023
1 362,00 € Katarína Vendeľová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 54/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 306/2023
1 546,00 € Veronika Schurgerová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 57/2022/2023
UPJŠ - 307/2023
1 362,00 € Michal Výrostko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 49/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 308/2023
1 464,00 € Michaela Macková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 50/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 309/2023
1 362,00 € Darina Antušáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach