Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 28/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 98/2023
1 860,00 € Mgr. Alica Várfalvyová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 90/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 99/2023
630,00 € doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 93/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 100/2023
1 010,00 € doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní odborných služieb - Servis hardvérového vybavenia prístupového a dochádzkového systému
UPJŠ - 159/2023
60 000,00 € TKC alarm, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 25/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 74/2023
2 660,00 € Mgr. Mária Fedičová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 26/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 75/2023
1 993,00 € Frederika Chovancová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 23/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 77/2023
2 060,00 € Mgr. Ing. Robert Maciaszek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 27/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 78/2023
840,00 € Stanislava Kováčová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 54/2022/2023
UPJŠ - 79/2023
2 477,00 € Kravcová Terézia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 41/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 80/2023
2 323,00 € Cholynets Kateryna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 36/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 84/2023
1 697,00 € Bc. Radovan Nemčík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 35/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 83/2023
1 697,00 € Dušana Luščáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 34/2022/2023
UPJŠ - 85/2023
1 362,00 € Lenka Poláčková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 39/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 86/2023
610,00 € Mgr. Soňa Olejárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie/ výučbu na akademický rok 2022/2023
UPJŠ - Erasmus 87-93/2023
6 780,00 € doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD.; Bc. Ivana Kövérová; Mgr. Lucia Bakošová, PhD.; JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.; Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD.; Ing. Eva Mihaliková PhD., univer. docent; PhDr. Viera Bačíková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Marec 2023
Licenčná zmluva
UPJŠ - 106/2023
0,00 € Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH - vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Marec 2023
Licenčná zmluva
UPJŠ - 110/2023
0,00 € Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.- vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Marec 2023
LICENČNÁ ZMLUVA č. UPJŠ – 115/2023
UPJŠ - 115/2023
0,00 € Prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.- vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Marec 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 22 – 2. časť – elektronická licencia; 3. časť – softvéry a licencie
UPJŠ - 145/2023
657,60 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Február 2023
KÚPNA ZMLUVA - Chemikálie pre projekt OPENMED - 1. časť Chemikálie nižšej čistoty
UPJŠ - 101/2023
20 286,54 € CENTRALCHEM, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach