Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 631/2023
0,00 € JUDr. Diana Repiščáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. November 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 632/2023
0,00 € Petra Smrtníková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2023
Zmluva o spolupráci č. 0201/0029/23 na riešenie úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o združení prostriedkov
UPJŠ - 623/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave konajúca v mene združenia Slovenská univerzitná a priemyselná edukačná platforma Európskej batériovej akadémie skrátene „SKEBA“ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 17/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 460/2023
610,00 € Paula Pillárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 50/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 461/2023
1 160,00 € prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 51/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 462/2023
1 050,00 € doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 60/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 463/2023
1 760,00 € RNDr. Veronika Huntošová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 65/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 464/2023
1 160,00 € doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 55/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 465/2023
1 620,00 € Mgr. Nikolas Király, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2023
Rámcová dohoda UPJŠ - 617/2023 - Stravovacie poukážky
UPJŠ - 617/2023
3 287 342,40 € DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2023
GRANT AGREEMENT Project: 101129903 — SAV — HORIZON-MSCA-2022-SE-01
UPJŠ - 618/2023
165 600,00 € European Research Executive Agency (REA), zastúpený European Commission Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 619/2023
1 901,00 € FC Košice a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Október 2023
Poistná zmluva č.8079669415 - značka a typ lietadla: DJI AGRAS T30
UPJŠ - 606/2023
988,68 € ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 608/2023
0,00 € Mária Lujza Csorba Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 609/2023
0,00 € Mashaeyta Yemelianova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 610/2023
0,00 € Jessica Oravcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 611/2023
0,00 € Michael Jenča Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 612/2023
0,00 € Daniela Hurajová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 613/2023
0,00 € Ruben Kotrady Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 614/2023
0,00 € Martina Hurtišová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach