Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2012
Mandátna zmluva č. 20119064
UPJŠ - 88/2012
29 640,00 € Albertina icome Bratislava, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Marec 2012
Mandátna zmluva č. 20119065
UPJŠ - 89/2012
2 640,00 € Albertina icome Bratislava, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPJŠ - 143/2022 - Antiplagiátorský systém pre potreby UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 143/2022
48 600,00 € Albertina icome Bratislava, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2021/2022 číslo zmluvy 2/2021/2022
UPJŠ - 449/2021
2 392,00 € Albertová Karolína Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium na akademický rok 2021/2022 číslo zmluvy 2/2021/2022
UPJŠ - 679/2021
3 542,00 € Albertová Karolína Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium na ak. rok 2015/2016
UPJŠ - 797/2015
1 800,00 € Alena Bobáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Október 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2016/2017
UPJŠ - 1069/2016
Doplnená
2 044,00 € Alena Bobáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Október 2014
Dohoda
UPJŠ - 699/2014
180,00 € Alena Číková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Január 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2017/2018 číslo zmluvy 85/2017/2018
UPJŠ - 84/2018
1 904,00 € Alena Číková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Október 2014
Dohoda
UPJŠ - 653/2014
180,00 € Alena Haniščáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2014
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
UPJŠ - 829/2014
Doplnená
2 173,00 € Alena Kopolovcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2015/2016
UPJŠ - 204/2016
1 760,00 € Alena Kopolovcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019
UPJŠ - 603/2019
810,00 € Alena Krunková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019
UPJŠ - 534/2019
915,00 € Alena Krunková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. September 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2017/2018, číslo Zmluvy 25/2017/2018
UPJŠ - 918/2017
1 946,00 € Alena Lišková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2014
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
UPJŠ - 528/2014
1 600,00 € Alena Oravcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci mobility medzi krajinou programu a partnerskou krajinou na akademický rok 2017/2018 číslo zmluvy 9/2017/2018
UPJŠ - 362/2018
2 225,00 € Alena Oravcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Október 2014
Dohoda
UPJŠ - 588/2014
180,00 € Aleš Chovanec Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Apríl 2015
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium na akademický rok 2014/2015
UPJŠ - 70/2015
Doplnená
1 530,00 € Aleš Chovanec Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Marec 2011
Príkazná zmluva č. 2/2011
FF - 3/2011
Doplnená
50,00 € Aleš Klégr Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta