Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0160
UPJŠ - 354/2020
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Júl 2020
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0091
UPJŠ - 430/2020
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0153
UPJŠ - 491/2020
150 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0124
UPJŠ - 496/2020
200 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0493
UPJŠ - 497/2020
Doplnená
249 630,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0476
UPJŠ - 498/2020
236 322,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. August 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0424
UPJŠ - 548/2020
180 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. August 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0419
UPJŠ - 549/2020
190 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-COVID-20-0036
UPJŠ - 749/2020
366 016,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-COVID-20-0064
UPJŠ - 740/2020
389 335,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. November 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0176
UPJŠ - 808/2020
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Máj 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0490
UPJŠ - 179/2021
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0079
UPJŠ - 180/2021
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0002
UPJŠ - 189/2021
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Jún 2021
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0446
UPJŠ - 238/2021
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. August 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0340
UPJŠ - 383/2021
215 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. September 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0576
UPJŠ - 497/2021
185 560,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Február 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0050
UPJŠ - 751/2021
3 970,84 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Február 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0053
UPJŠ - 752/2021
2 838,05 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Február 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0048
UPJŠ - 753/2021
3 236,49 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach