Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - loptové hry
UPJŠ - 657/2023
138,00 € Keď môžem pomôžem Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2023
Kúpna zmluva - Transmisný elektrónový mikroskop pre biologické aplikácie - Miesto dodania: priestory UPJŠ v Košiciach, PF, Ústav biologických a ekologických vied, RB Pavilón, Šrobárova 2, Košice.
UPJŠ - 658/2023
67 080,00 € JEOL (EUROPE) SAS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 32 – 2. časť – notebooky, tablety
UPJŠ - 659/2023
3 590,40 € Zero Košice spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 33 – 4. časť – softvér pre mikroskop; 6. časť – tlačiarne, kopírky, MFZ
UPJŠ - 660/2023
4 258,38 € Zero Košice spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 33 – 5. časť – interface jednotka
UPJŠ - 661/2023
3 699,60 € PMS Delta, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VEDECKÉHO VÝSKUMU
UPJŠ - 651/2023
0,00 € Východoslovenskou distribučnou, a.s., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Nájomná zmluva - prenájom časti pozemkov - umiestnenie a prevádzkovanie nabíjacích staníc a parkovania elektrických vozidiel
UPJŠ - 652/2023
760,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Nájomná zmluva - krátkodobý nájom nebytových priestorov 1. poschodia objektu Minerva - učebňa, nachádzajúceho sa na Moyzesovej ul. č. 9, Košice - Významné životného jubileum
UPJŠ - 653/2023
25,00 € RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
LICENČNÁ ZMLUVA č. UPJŠ – 650/2023 - Úloha rodičov, poskytovateľov a školy v systéme starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami
UPJŠ - 650/2023
0,00 € Mgr. Daniela Husárová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 10/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 474/2023
1 160,00 € doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 74/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 475/2023
880,00 € doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 76/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 476/2023
1 020,00 € RNDr. Ľuboš Nagy, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 18/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 477/2023
3 936,00 € Arina Skok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 11/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 478/2023
1 255,00 € Mgr. Viktória Adamov Kráľová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 70/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 479/2023
880,00 € Mgr. Július Rozenfeld, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 70/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 480/2023
1 075,00 € prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku - používaného prívesného vozíka na prepravu bicyklov, farba šedá, zn. LA Mandrinoire PPO750; ŠPZ: AA603YX
UPJŠ - 654/2023
3 900,00 € Patrik Chlebo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. November 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 64/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 472/2023
1 180,00 € Mgr. Imrich Sládek, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 15/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 473/2023
700,00 € Jana Tomičová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 32 – 3. časť – tlačiarne, kopírky, MFZ
UPJŠ - 641/2023
6 072,00 € AUTOCONT s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach