Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, číslo zmluvy: 30306/2023/SR
UPJŠ - 177/2023
300,00 € prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Apríl 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, číslo zmluvy: 30305/2023/SR
UPJŠ - 178/2023
300,00 € MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Apríl 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, číslo zmluvy: 30301/2023/SR
UPJŠ - 179/2023
300,00 € Ing. Juraj Girman Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Apríl 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, číslo zmluvy: 30308/2023/SR
UPJŠ - 180/2023
300,00 € Ing. Julianna Máté, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Apríl 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PREVZA TIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
UPJŠ - 169/2023
Doplnená
193,52 € Východoslovenská energetika a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Apríl 2023
Rámcová dohoda - Špeciálne čistiace prostriedky pre gastronómiu
UPJŠ - 170/2023
11 880,00 € EKO Servis SK s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Marec 2023
Zmluva o reklame
UPJŠ - 160/2023
1 100,00 € Argentea s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Marec 2023
Agreement - CONTRACT BETWEEN THE COORDINATOR AND THE PARTNER of project n° 2022-1-PL01-KA220-YOU-000090100
UPJŠ - 163/2023
55 000,00 € Foundation of Institute of Mother and Child Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Február 2023
Kúpna zmluva - Chemikálie pre projekt BioPickmol - 2. časť - HF DNA polymeráza a dNTPs
UPJŠ - 52/2023
44 825,00 € LABO – SK, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Február 2023
Kúpna zmluva - Chemikálie pre projekt BioPickmol - 3. časť - Ni-NTA Agarose
UPJŠ - 53/2023
18 480,00 € LABO – SK, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Marec 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
UPJŠ - 161/2023
77,00 € MAGNA ENERGIA a.s Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Marec 2023
ZMLUVA O AUDITE - CasProt, Grantová zmluva č. 952333
UPJŠ - 162/2023
3 960,00 € Johanes & Partner s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 17/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 81/2023
3 166,00 € Nestor Hanna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 2/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 94/2023
2 235,00 € Adamová Lenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 10/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 95/2023
2 235,00 € Bednarčíková Sofia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 92/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 96/2023
735,00 € doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 84/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 97/2023
735,00 € Mgr. Tomáš Dvorský, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 28/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 98/2023
1 860,00 € Mgr. Alica Várfalvyová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 90/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 99/2023
630,00 € doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 93/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 100/2023
1 010,00 € doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach