Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
LICENČNÁ ZMLUVA č. UPJŠ – 719/2023 - Pokroky pedagogickej psychológie
UPJŠ - 719/2023
0,00 € Prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. -vedúca autorského kolektívu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2023
LICENČNÁ ZMLUVA č . UPJŠ - 720/2023 - Výživa - Racionálna výživa, hygienická problematika výživy
UPJŠ - 720/2023
0,00 € Prof. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. - vedúca autorského kolektivu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 721/2023
2 000,00 € RNDr. Miroslava Matiková Maľarová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 722/2023
3 000,00 € doc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 723/2023
3 000,00 € RNDr. Jana Bzdiľová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 724/2023
3 000,00 € MUDr. Rastislav Kalanin, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 725/2023
2 000,00 € Mgr. Daniela Šabaková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 726/2023
3 000,00 € Ing. Lenka Pčolinská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. December 2023
Dodatok č. 13 k zmluve č. 0114/2020 zo dňa 18.02.2020 o poskytnutí dotácie na rok 2020
UPJŠ - 714/2023
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. December 2023
Návrh poistnej zmluvy EuroGAP-Poistenie finančnej straty číslo návrhu 1000125814 – poistenie motorového vozidla – ŠKODA SUPERB ev. č. AA015HJ
UPJŠ - 712/2023
2 054,45 € Colonnade Insurance S.A.; pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2023
ZMLUVA O NÁJME - prenájom nebytových priestorov - LV 1167, k.ú. Košice-Terasa - za účelom umiestnenia výdajových nápojových automatov VNA a výdajových tovarových automatov VTA
UPJŠ - 708/2023
7 200,00 € DAVITAL, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREDAJI VSTUPENIEK - predaj a distribúcia vstupeniek na Podujatia organizované Partnerom
UPJŠ - 704/2023
1 198,80 € TootooT, s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Botanická záhrada
14. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 89/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 491/2023
1 300,00 € RNDr. Ivana Sotáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 92/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 492/2023
2 080,00 € JUDr. Anna Vartašová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 23/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 493/2023
1 464,00 € Bianka Miňová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 86/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 494/2023
Doplnená
1 003,00 € doc. PaedDr. Ivan Uher, MPH, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 90/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 495/2023
1 190,00 € Mgr. Peter Fedorčák, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 85/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 496/2023
Doplnená
1 003,00 € Mgr. Dávid Kaško, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 40/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 497/2023
3 348,00 € Ištóková Sofia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 36/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 498/2023
3 370,00 € Semanová Bibiána Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach