Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2018
DAROVACIA ZMLUVA Č. 93/2018
UPJŠ - 93/2018
139,00 € AffinityAnalytics s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2012
Kúpna zmluva
UPJŠ - 502/2012
22 123,58 € AG NÁRADIE – AGRODEAL, s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Júl 2015
Nájomná zmluva
UPJŠ - 580/2015
0,00 € AG-2, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. August 2020
Zmluva na poskytovanie služieb - Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a iného odpadu č. UPJŠ – 533/2020
UPJŠ - 533/2020
Doplnená
70 746,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. November 2013
Zmluva o zabezpečení odvozu, zhodnotenia a zneškodňovania nebezpečného a iného odpadu č. 514/2013
UPJŠ - 514/2013
19 900,00 € AGB ekoservis, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. November 2021
Rámcová zmluva o spolupráci
UPJŠ - 617/2021
0,00 € AGEL SK a.s., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Máj 2012
Rámcová dohoda č. 252/2012
UPJŠ - 252/2012
Doplnená
190 000,00 € Agentúra Albatros s.r.o., Letecká Agentúra Kolumbus spol. s.r.o., Satur Travel a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Október 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 172/2007
UPJŠ - 340/2011
Doplnená
132,75 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. September 2018
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0485
UPJŠ - 1066/2018
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-17-0561
UPJŠ - 1243/2018
Doplnená
209 708,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. November 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-17-0529
UPJŠ - 1323/2018
198 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0171
UPJŠ - 723/2019
247 856,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0070
UPJŠ - 724/2019
249 253,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0547
UPJŠ - 758/2019
249 995,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0285
UPJŠ - 759/2019
220 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0251
UPJŠ - 838/2019
Doplnená
200 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. August 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0421
UPJŠ - 909/2019
170 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Január 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. MVP-2019-0060
UPJŠ - 1370/2019
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Január 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. MVP-2019-0061
UPJŠ - 1371/2019
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. DS-FR-19-0025
UPJŠ - 274/2020
Doplnená
9 980,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach