Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 200/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 320/2023
1 880,00 € RNDr. Terézia Hudáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 201/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 321/2023
1 880,00 € RNDr. Martina Šemeláková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 202/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 322/2023
1 880,00 € RNDr. Jozef Židzik, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 203/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 323/2023
1 880,00 € doc. RNDr. Peter Solár, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 84/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 324/2023
890,00 € Veronika Roškovičová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 198/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 325/2023
1 055,00 € Mgr. Vladimíra Timková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 196/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 326/2023
1 055,00 € Mgr. Alexandra Husivargová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 197/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 327/2023
1 055,00 € Mgr. Pavol Mikula, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 205/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 328/2023
950,00 € Mgr. Lenka Ižariková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 204/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 329/2023
950,00 € Ing. Renáta Lučanská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 78/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 331/2023
1 490,00 € Erik Petró Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 79/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 332/2023
1 490,00 € Sofia Boháčová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 206/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 333/2023
1 620,00 € prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 208/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 334/2023
1 620,00 € doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 207/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 335/2023
1 620,00 € doc. ThDr. Peter Borza, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. August 2023
Rámcová dohoda - Vodoinštalačný, kúrenársky materiál a sanita
UPJŠ - 388/2023
33 012,98 € Ing. Ivan Trnovský Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. August 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 28 - 1. časť - licencie
UPJŠ - 385/2023
804,00 € Gratex lnternational, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. August 2023
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 386/2023
0,00 € Ing. Jozef Skokan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 371/2023
3 000,00 € Mgr. Viktória Kráľová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov - projekt VVGS vedúceho projektu s názvom: INTERAKTÍVNE NÁVODY NA CVIČENIA Z GEOMORFOLÓGIE; identifikačné číslo vvgs-2023-2689
UPJŠ - 372/2023
2 000,00 € RNDr. Alena Gessert, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach