Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 226/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 267/2024
1 235,00 € Mgr. Pavol Mikula, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 225/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 268/2024
1 235,00 € Mgr. Július Evelley Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2024
ZMLUVA o spolupráci č. 11/2024 pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
UPJŠ - 265/2024
0,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2024
Kúpna zmluva - DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 37 – 1. časť – PC, monitory, AiO
UPJŠ - 266/2024
9 202,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2024
Kúpna zmluva - DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 37 –2. časť – notebooky, tablety; 7. časť – sieťové prvky, switche
UPJŠ - 267/2024
33 500,40 € Zero Košice spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2024
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 37 - 3. časť – tlačiarne, kopírky, MFZ; 5. časť – príslušenstvo; 6. časť – projektory
UPJŠ - 268/2024
7 543,20 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-710-01402 - Projekt s názvom: Letná univerzita Vzdelávacej nadácie J. Husa
UPJŠ - 269/2024
3 000,00 € Fond na podporu umenia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Jún 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY EuroGAP č. 1000132244 - Poistenie finančnej straty - motorové vozidlo - RENAULT EXPRESS VAN Ev.č.: AA769KH
UPJŠ - 263/2024
932,70 € Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Rámcová dohoda - Potraviny 2024/01, Časť A - Mäso
UPJŠ - 258/2024
150 697,83 € CIMBAĽÁK, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Rámcová dohoda - Potraviny 2024/01, Časť B -špeciálne masové potraviny
UPJŠ - 259/2024
41 992,80 € MASO J+L, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Rámcová dohoda - Potraviny 2024/01, Časť C – Cestoviny, múka, ryža
UPJŠ - 260/2024
125 757,60 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na stáž
UPJŠ - Erasmus 243/2024
1 648,00 € Karolína Morvayová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na stáž
UPJŠ - Erasmus 244/2024
1 562,00 € Samuel Tkáč Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na stáž
UPJŠ - Erasmus 245/2024
1 562,00 € Katarína Vendeľová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na stáž
UPJŠ - Erasmus 246/2024
1 648,00 € Lýdia Holoďáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na stáž
UPJŠ - Erasmus 247/2024
1 675,00 € Szymon Kuźnik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na stáž
UPJŠ - Erasmus 248/2024
1 675,00 € Ema Ravasová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 53/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 249/2024
890,00 € RNDr. Miroslav Baňas Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 54/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 250/2024
890,00 € RNDr. Barbora Pavľáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 50/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 251/2024
2 130,00 € RNDr. Viktor Pristaš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach