Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2018
Zmluva o dielo č. 564/2018
UPJŠ - 564/2018
Doplnená
25 920,00 € „DGA“ DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Apríl 2021
ZMLUVA O DIELO č. UPJŠ - 128/2021
UPJŠ - 128/2021
27 000,00 € „DGA“ DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2021
ZMLUVA O DIELO č. 716/2021 - Úprava práv a povinností zhotoviteľa a objednávateľa pri realizácii diela: Vypracovanie a odovzdanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu: Modernizácia vnútorných rozvodov a stavebné úpravy pre III. sekciu TÚ LF
UPJŠ - 716/2021
54 960,00 € „DGA“ DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Január 2018
LICENČNÁ ZMLUVA č. 1480/2017
UPJŠ – 1480/2017
0,00 € 1. doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. - vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Apríl 2018
LICENČNÁ ZMLUVA č. 361/2018
UPJŠ - 361/2018
0,00 € 1. JUDr. Jana Žuľová, PhD. - vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2019
LICENČNÁ ZMLUVA č.137/2019
UPJŠ - 137/2019
0,00 € 1. Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD., vedúci autorského kolektívu, editor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Júl 2020
LICENČNÁ ZMLUVA č. 416/2020
UPJŠ - 416/2020
0,00 € 1. Mgr. Magdaléna Hovanová, PhD., vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. August 2018
LICENČNÁ ZMLUVA č. 933/2018
UPJŠ - 933/2018
0,00 € 1. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Marec 2018
LICENČNÁ ZMLUVA č. 286/2018
UPJŠ - 286/2018
0,00 € 1. PaedDr. Renáta Orosová, PhD. vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Júl 2020
LICENČNÁ ZMLUVA č. 415/2020
UPJŠ - 415/2020
0,00 € 1. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD., vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Apríl 2019
LICENČNÁ ZMLUVA č. 306/2019
UPJŠ - 306/2019
0,00 € 1. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT – vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. December 2018
LICENČNÁ ZMLUVA č. 1476/2018
UPJŠ - 1476/2018
0,00 € 1. PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD., vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Január 2018
LICENČNÁ ZMLUVA č. 1477/2017
UPJŠ - 1477/2017
0,00 € 1. RNDr. Rastislav Serbin, PhD., vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Október 2011
Zmluva o nájme
UPJŠ - 402/2011
113,40 € 1. BK Michalovce Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Júl 2020
LICENČNÁ ZMLUVA č. 420/2020
UPJŠ - 420/2020
0,00 € 1. doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD., vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2017
LICENČNÁ ZMLUVA č. 1257/2017
UPJŠ - 1257/2017
0,00 € 1. MUDr. Nikita Bobrov, CSc., vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. August 2018
Licenčná zmluva č. 974/2018
UPJŠ - 974/2018
0,00 € 1. Prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.- vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Máj 2021
ZMLUVA O DIELO č. UPJŠ – 182/2021
UPJŠ - 182/2021
11 340,00 € 3linea, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. August 2017
Zmluva o dielo č. 877/2017
UPJŠ - 877/2017
5 700,00 € 3linea, spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Máj 2019
Zmluva o dielo - č. UPJŠ - 465/2019
UPJŠ - 465/2019
7 800,00 € 3linea, spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach