Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Kúpna zmluva - hnuteľný majetok - ojazdené osobné motorové vozidlo Škoda Superb 3T/AACRLBX0, evidenčně číslo: KE 747JX
UPJŠ - 432/2023
9 078,68 € AUTO ČECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. September 2023
RÁMCOVÁ DOHODA Č. 433/2023 - Dodávka tovaru – reklamných predmetov pre e-shop UPJŠ
UPJŠ - 433/2023
82 791,36 € Peter Mihalik, MM PARTNERS PLUS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 4/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 348/2023
890,00 € Mgr. Nicol Urbanská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 29/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 349/2023
1 115,00 € doc. RNDr. Marek Stupák, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 07/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 350/2023
915,00 € Renáta Rozmanová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 67/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 351/2023
1 390,00 € Aneta Vargová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 80/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 352/2023
1 435,00 € Mgr.Jana Gregová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 04/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 353/2023
995,00 € RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 62/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 354/2023
1 412,00 € Oksana Ozhelevska Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 63/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 355/2023
1 435,00 € Jakub Gnap Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 20/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 356/2023
945,00 € prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 209/2022/2023
UPJŠ – Erasmus 343/2023 - Ručinská Silvia
755,00 € doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 29/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 344/2023
1 160,00 € Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 28/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 345/2023
1 160,00 € Mgr. Patrik Berta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 05/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 346/2023
1 010,00 € RNDr. Lukáš Smolko, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 24/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 347/2023
1 200,00 € Ing. Tomáš Polák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Júl 2023
Zmluva č. 310/1510/2023-ATYP o zabezpečení ubytovania pre študentov UPJŠ v Košiciach uzavretá v zmysle §51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 338/2023
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 87/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 336/2023
1 464,00 € Vladimíra Špačková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 70/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 337/2023
1 390,00 € Luisa Kačmárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 71/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 338/2023
1 390,00 € Lucia Hudáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach