Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijímaním zamestnanca inej organizácie v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 62/2024
0,00 € Jean-Sébastien Steyer, Ph.D., Hab. Res. Dir. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Február 2024
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijímaním zamestnanca inej organizácie v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 63/2024
0,00 € Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Február 2024
ZMLUVA O ZÁKAZKOVOM VÝSKUME - úprava vzájomných práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa pri Zákazkovom výskume Výskumnej úlohy v rámci projektu IPCEI
UPJŠ - 64/2024
88 300,80 € INO – HUB Energy j.s.a. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Február 2024
Grant Agreement Project 101135737 - AI BOOST
UPJŠ - 735/2023
182 875,00 € European Union, zastúpený European Commission Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Február 2024
GRANT AGREEMENT Project 101123121 — EURIDICE
UPJŠ - 737/2023
254 125,00 € European Health and Digital Executive Agency (HADEA), under the powers delegated by the European Commission Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 103/2023/2024
UPJŠ – Erasmus 17/2024
1 300,00 € doc. Mgr. Renáta Timková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - florbal
UPJŠ - 56/2024
235,20 € Patrik Kešeľák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T3, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - športové činnosti
UPJŠ - 57/2024
255,80 € Súkromné gymnázium Futurum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Február 2024
COOPERATION AGREEMENT - project No. SK-FR-22-0006 - Topological superconductivity in highly doped misfit compounds
UPJŠ - 59/2024
0,00 € Centre National de la Recherche Scientifique a scientific and technological French public Institute Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
UPJŠ - 40/2024
0,00 € KK DENT s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Study Agreement No. 3/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 10/2024
4 935,00 € Mariia Fedoriuk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Study Agreement No. 2/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 9/2024
4 935,00 € Maria Bohdaniuk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 26/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 11/2024
890,00 € Mgr. Kristián Gulyás Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 69/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 4/2024
Doplnená
3 954,00 € BORČÍK Ján Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 96/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 13/2024
1 190,00 € RNDr. Andrea Parimuchová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 13/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 14/2024
1 480,00 € Mgr. Martina Martausová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 95/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 15/2024
1 395,00 € doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD., univer. prof. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 97/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 16/2024
740,00 € PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD., MPH Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA - koncert CHUŠ
UPJŠ - 55/2024
0,00 € Jakub Šimoňák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Február 2024
LICENČNÁ ZMLUVA č. UPJŠ – 36/2024
UPJŠ - 36/2024
0,00 € Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.- vedúca autorského Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach