Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
TvU_2024_Re_08
18 072 215,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
14. Január 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 1/001/24
TvU_2024_FF_02
1 400,00 € Mgr. Lenka Diener, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby-psychologickej praxe študenta denného magisterského štúdia
TvU_2024_FF_01
0,00 € Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
TvU_2024_Re_03
0,00 € Accace k.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TvU_2024_Re_04
Doplnená
2 544,00 € FAM-MIX s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. Január 2024
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
TvU_2024_Re_05
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
8. Január 2024
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb
TvU_2024_Re_02
69 562,30 € GTH catering, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
31. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
TvU_2023_Re_134
0,00 € ZSE Energia, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. December 2023
Kolektívna zmluva na roky 2024-2025
TvU_2023_Re_191
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Zväzu pracovníkov školstva a vedy Nezávislých kresťanských odborov Slovenska pri Trnavskej univerzite v Trnave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23. December 2023
Zmluva o dielo
TvU_2023_PF_13
50,00 € prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
21. December 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla (hornopotočná ul)
TvU_2023_Re_201
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
21. December 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla (ŠD Rybníkova)
TvU_2023_Re_202
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
19. December 2023
Kúpna zmluva č. 22/2023
TvU_2023:Re_199
1 290,24 € SOFOS, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
19. December 2023
Dodatok č. 42 k Dohode o zriadení špecializovaných výučbových zariadení
TvU_2023_FZSP_91
0,00 € Fakultná nemocnica Trnava Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
19. December 2023
Memorandum o spolupráci
TvU_2023_FF_21
0,00 € Energetický environmentálny klaster Trnavského kraja Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18. December 2023
Kúpna zmluva-Dohoda o zálohových platbách na rok 2024 (PdF)
TvU_2023_Re_195
28 832,00 € ESM-YZAMER Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18. December 2023
Kúpna zmluva-Dohoda o zálohových platbách na rok 2024 (PrF)
TvU_2023_Re_196
27 921,00 € ESM-YZAMER Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/094/2023
TvU_2023_PdF_197
80,00 € doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TvU_2023_Re_197
403,20 € Vladislav Kaba Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18. December 2023
Kúpna zmluva č. 21/2023
TvU_2023_Re_198
1 296,00 € SOFOS, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave