Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1581/2024/LSR
0,00 € Anna Čokynová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1586/2024/LSR
0,00 € Vladimír Sidor LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1588/2024/LSR
0,00 € Ján Čokina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1673/2024/LSR
0,00 € Ján Buchlák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1726/2024/LSR
0,00 € Michal Sidor LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1808/2024/LSR
0,00 € Dušan Ladomirjak LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1848/2024/LSR
0,00 € Katarína Sičáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1864/2024/LSR
0,00 € Lenka Harajdičová PhDr. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1910/2024/LSR
0,00 € Juraj Čopák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1918/2024/LSR
0,00 € Michal Cipár LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2005/2024/LSR
0,00 € Stanislav Tarkulič LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2030/2024/LSR
0,00 € Stanislav DOVHUN LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2201/2024/LSR
0,00 € Helena ČOKINOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2233/2024/LSR
0,00 € Nadežda Michalková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2238/2024/LSR
0,00 € Mária KAČALOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2243/2024/LSR
0,00 € Michal LADOMIRJAK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2255/2024/LSR
0,00 € Ignác ČOPÁK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1800/2024/LSR
0,00 € Ladislav Ladomirjak LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2411/2024/LSR
0,00 € Viera Karapinová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1664/2024/LSR
0,00 € Emília Kapralová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič