Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1679/2024/LSR
0,00 € Mária Čurillová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1801/2024/LSR
0,00 € MICHAL ČOPÁK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1806/2024/LSR
0,00 € Ján Gartner Ing. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2447/2024/LSR
0,00 € Mária Legdanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2512/2024/LSR
0,00 € Eliáš SIČÁK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2617/2024/LSR
0,00 € Mária ČOPÁKOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2618/2024/LSR
0,00 € Peter LEGDAN LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2624/2024/LSR
0,00 € Júlia CHOMOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2625/2024/LSR
0,00 € Mária LOPUCHOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2640/2024/LSR
0,00 € Mária RUNČÁKOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2643/2024/LSR
0,00 € Emília Pankovčinová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2648/2024/LSR
0,00 € Mikuláš ČOKINA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2691/2024/LSR
0,00 € Peter KOZÁK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2736/2024/LSR
0,00 € Helena ČOPÁKOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2753/2024/LSR
0,00 € Jaroslav Legdan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1604/2024/LSR
0,00 € Vasiľ Begeni LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1592/2024/LSR
0,00 € Mária VASKOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1748/2024/LSR
0,00 € Marián Cogan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2419/2024/LSR
0,00 € Ružena Fedorášová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2427/2024/LSR
0,00 € Daniela Voroničová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič