Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1172-05-09-Nn-2024
CRZ 2552-2024-LSR
0,00 € Ferdinand Harušinec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1308-05-09-Nn-2024
CRZ 2553-2024-LSR
0,00 € Ján Kalús LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1328-05-09-Nn-2024
CRZ 2554-2024-LSR
0,00 € Iveta Kečkešová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1346-05-09-Nn-2024
CRZ 2555-2024-LSR
0,00 € Emil Konár LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1347-05-09-Nn-2024
CRZ 2556-2024-LSR
0,00 € Emil Konár LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1348-05-09-Nn-2024
CRZ 2557-2024-LSR
0,00 € Františka Konárová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1353-05-09-Nn-2024
CRZ 2558-2024-LSR
0,00 € Marta Kopincová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1374-05-09-Nn-2024
CRZ 2559-2024-LSR
0,00 € Jozef Krátky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1379-05-09-Nn-2024
CRZ 2562-2024-LSR
0,00 € Alena Kremeňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1380-05-09-Nn-2024
CRZ 2563-2024-LSR
0,00 € Juraj Krchniak LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1388-05-09-Nn-2024
CRZ 2564-2024-LSR
0,00 € Vavrinec Kršík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1389-05-09-Nn-2024
CRZ 2565-2024-LSR
0,00 € Mária Kubašová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1398-05-09-Nn-2024
CRZ 2566-2024-LSR
0,00 € Oľga Kuchtová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1403-05-09-Nn-2024
CRZ 2567-2024-LSR
0,00 € Jana Kútna LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1411-05-09-Nn-2024
CRZ 2568-2024-LSR
0,00 € Milan Lazovan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1415-05-09-Nn-2024
CRZ 2569-2024-LSR
0,00 € Alžbeta Lipárová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1424-05-09-Nn-2024
CRZ 2570-2024-LSR
0,00 € Ing. Ferdinand Lokšeninec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1431-05-09-Nn-2024
CRZ 2571-2024-LSR
0,00 € Katarína Longauerová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 2007-05-09-Nn-2024
CRZ 2572-2024-LSR
0,00 € Dagmar Bujnová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 2010-05-09-Nn-2024
CRZ 2573-2024-LSR
0,00 € Ing. Janka Ciesarová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik