Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2023
Zmluva o odbere stravy – obedov
4975/2023/LSR
0,00 € HOFER, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
27. Február 2023
Dohoda o zániku zmluvy č. 20-000064698PO2013
199/2022/LMU
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
22. Február 2023
Dohoda o urovnaní
197/2022/LMU
0,00 € Ján Runčák Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
22. Február 2023
Dohoda o urovnaní
198/2022/LMU
0,00 € Stanislav Kačala Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
13. Január 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní mobilných telekomunikačných a dátových služieb
178/2022/LMU
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
2. Január 2023
Nájomná zmluva
191/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Michal Blaško
2. Január 2023
Nájomná zmluva
192/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Marián Cogan
2. Január 2023
Nájomná zmluva
193/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Katarína Gerbocová
2. Január 2023
Nájomná zmluva
194/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Andrej Kubolek, Viera Kuboleková
2. Január 2023
Nájomná zmluva
195/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Jaroslav Kudlač, Ing.arch.Nikola Kudlačova
2. Január 2023
Nájomná zmluva
196/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Marek Luco, MBA
23. December 2022
Nájomná zmluva
186/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ján Petrovka
23. December 2022
Kúpna zmluva_ČASŤ 1
189/2022/LMU
18 200,00 € WINKLER, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
23. December 2022
Kúpna zmluva_ČASŤ 2
188/2022/LMU
29 658,33 € Trebišovský Auto HE s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
23. December 2022
Kúpna zmluva_ČASŤ 3
187/2022/LMU
17 491,66 € AUTO KOIŠ spol. s r. o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
22. December 2022
Dohoda o urovnaní
190/2022/LMU
0,00 € Mgr. Ladislav Čopák Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
21. December 2022
Kúpna zmluva
183/2022/LMU
0,00 € Agrotim spol. s r. o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
21. December 2022
Kúpna zmluva
184/2022/LMU
0,00 € Agrotim spol. s r. o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
21. December 2022
Nájomná zmluva
185/2022/LMU
414,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Martin Savkuľak
14. December 2022
Kúpna zmluva
182/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Tibor Popovec - TIPO