Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2018
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_109_2018_204
0,00 € Medzinárodné kultúrne centrum Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Október 2018
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_107_2018_200-075
0,00 € Múzeum Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
10. Október 2018
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71PLDO183918
SPOU_ZM_SPOU-OZ2-003998-007-2018_2018
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
10. Október 2018
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71PLDO019118
SPOU_ZM_SPOU-OZ2-003998-009-2018_2018
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
10. Október 2018
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71PLDO019018
SPOU_ZM_SPOU-OZ2-003998-011-2018_2018
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
26. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-327-011-2018_2018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad) Denisa Vranovičová
26. September 2018
Zmluva o poskytnutí stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-34-012-2018_2018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad) Terézia Čeligová
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-197-011-2018_2018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad) Monika Poláková
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-331-011-2018_2018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad) Nikola Gregušová
13. September 2018
Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi zmluvnými stranami Privatbanka, a. s. a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SPOU_ZM_SPOU-OSZ3-003833-2018_2018
0,00 € Privatbanka, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
13. September 2018
Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi zmluvnými stranami OTP Banka Slovensko, a. s. a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SPOU_ZM_SPOU-OSZ3-003141-2018_2018
0,00 € OTP Banka Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
11. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-325-008-2018_2018
0,00 € Alexandra Tulisová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
11. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-253-008-2018_2018
0,00 € Richard Ujvári Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
11. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-446-008-2018_2018
0,00 € Michal Vaľa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
11. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-443-008-2018_2018
0,00 € Peter Viater Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
11. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-169-008-2018_2018
0,00 € Dávid Vida Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
11. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-231-008-2018_2018
0,00 € Monika Vlčeková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
11. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-315-008-2018_2018
0,00 € Roman Vojtela Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
11. September 2018
Zmluva o poskytnutí stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-327-008-2018_2018
0,00 € Denisa Vranovičová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
11. September 2018
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania počas štúdia
SOŠP_ZM_SOŠP-ŠO-362-008-2018_2018
0,00 € Samuel Zednikovič Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)