Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2019
Vykonávacia zmluva č.9/2019/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2015/000002-23
SVS_ZM_9_2019_2350_2019
2 109 695,95 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
28. Január 2019
Vykonávacia zmluva č.2/2019/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2015/000002-23
SVS_ZM_2_2019_2350_2019
629 174,16 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Január 2019
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_4_2019_200-200
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_135_2018_204
300,00 € Mgr. Štefan Eliáš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_130_2018_204
1 000,00 € Ján Častven Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_127_2018_204
250,00 € Peter Zierfuss Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_132_2018_204
1 200,00 € Mgr. Janka Suchánska Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_133_2018_204
3 000,00 € Ing. Erik Felsen Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_125_2018_204
2 000,00 € Juraj Horváth Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_134_2018_204
3 000,00 € Emília Čisáriková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Január 2019
Darovacia zmluva
SVS_ZM_3_2019_204
0,00 € Dagmar Lišková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_126_2018_204
500,00 € Peter Zierfuss Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_128_2018_204
400,00 € Ing. Mgr. Michal Tunega Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_129_2018_204
500,00 € Alexander Wolf Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_131_2018_204
450,00 € Adriena Briškova-Krajčíková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
10. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služieb pri podávaní a dodávaní poštových zásielok uzatvorená podľa ustanovenia § 26 zákona č.324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
SVS_ZM_1_2019_204
20 000,00 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. December 2018
Memorandu o spolupráci pri realizovaní Projektu
SVS_ZM_124_2018_2337
0,00 € VIA IURIS Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. December 2018
Zmluva č. 78/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_78_2018_2337
2 000,00 € Associazione Nazionale Alpini Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. December 2018
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_120_2018_200-096
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským národným múzeom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. December 2018
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_121_2018_200-096
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským národným múzeom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)