Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2019
Zmluva č. 19/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_19_2019_2337
1 000,00 € Obec Odorín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Jún 2019
Zmluva č. 38/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_38_2019_2337
6 344,04 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Jún 2019
Zmluva č. 39/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_39_2019_2337
6 344,04 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Jún 2019
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_48_2019_200-076
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
3. Jún 2019
Zmluva č. 29/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_29_2019_2337
4 000,00 € Mesto Veľký Šariš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Máj 2019
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_47_2019_200-010
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Slovenské národné múzeum
21. Máj 2019
Zmluva č. 23/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_23_2019_2337
8 000,00 € Obec Rokytovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Máj 2019
Zmluva č. 27/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_27_2019_2337
9 512,00 € Mesto Šahy Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Máj 2019
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_46_2019_200-075
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Múzeum Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
17. Máj 2019
Zmluva č. 22/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_22_2019_2337
2 400,00 € Obec Rejdová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Máj 2019
Zmluva č. 25/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_25_2019_2337
4 000,00 € Obec Selec Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Máj 2019
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_44_2019_200-010
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Mesto Holíč
17. Apríl 2019
Zmluva o krákodobom nájme nebytových priestorov
SVS_ZM_42_2019_204
665,00 € Slovenská republika zastúpená Univerzitnou knižnicou v Bratislave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Apríl 2019
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_43_2019_204
0,00 € Univerzitná knižnica V Bratislave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Apríl 2019
Zmluva č. 8/2019/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019 pre Svetové združenie bývalých politických väzňov
SVS-ZM_8_2019_2337
8 000,00 € Svetové združenie bývalých politických väzňov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
1. Apríl 2019
Zmluva č. 7/2019/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019 pre Konfederáciu politických väzňov Slovenska
SVS_ZM_7_2019_2337
74 000,00 € Konfederácia politických väzňov Slovenska Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
1. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru zo dňa 22.02.2019
SPOU_ZM_SPOU-OZ2-001525-005_2019
0,00 € VAS-PAIN s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
28. Marec 2019
Zmluva č. 5/2019/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019 pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SVS_ZM_5_2019_2337
401 000,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
28. Marec 2019
Zmluva č. 6/2019/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019 pre Politických väzňov Zväz protikomunistického odboja III. odboj
SVS_ZM_6_2019_2337
81 000,00 € Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
22. Marec 2019
Vykonávacia dohoda o súčinnosti pri prácach na štátnych hraniciach v roku 2019
SVS_ZM_10_2019_2348
129 700,40 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)