Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2019
Zmluva č. 13/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_13_2019_2337
15 000,00 € Obec Bukovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Júl 2019
Zmluva č. 34/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_34_2019_2337
10 000,00 € Obec Mlynárovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Júl 2019
Zmluva č. 28/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_28_2019_2337
6 000,00 € Obec Turany nad Ondavou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. Júl 2019
Zmluva č. 33/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_33_2019_2337
Doplnená
150 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Júl 2019
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. OVO2-2019/000425-13
SVS_ZM_49-2019-2350_2019
Doplnená
7 283 112,58 € BONUS REAL, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
1. Júl 2019
Zmluva č. 36/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_36_2019_2337
19 691,33 € Obec Palota Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
26. Jún 2019
Zmluva č. 11/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_11_2019_2337
38 409,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Jún 2019
Zmluva č. 20/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_20_2019_2337
2 800,00 € Obec Oreské Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Jún 2019
Zmluva č. 37/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_37_2019_2337
7 300,00 € Spoločnosť starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Jún 2019
Zmluva č. 16/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_16_2019_2337
400,00 € Obec Hrašovík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. Jún 2019
Zmluva č. 12/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_12_2019_2337
2 000,00 € Obec Boľ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. Jún 2019
Zmluva č. 21/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_21_2019_2337
750,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. Jún 2019
Zmluva č. 24/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_24_2019_2337
400,00 € Obec Rudník Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. Jún 2019
Zmluva č. 14/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_14_2019_2337
400,00 € Obec Černochov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. Jún 2019
Zmluva č. 18/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_18_2019_2337
1 400,00 € Obec Lipovník Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. Jún 2019
Zmluva č. 17/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_17_2019_2337
15 040,00 € Mesto Levoča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. Jún 2019
Zmluva č. 35/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_35_2019_2337
10 000,00 € Obec Osadné Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. Jún 2019
Zmluva č. 31/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_31_2019_2337
1 100,00 € Obec Žakarovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. Jún 2019
Zmluva č. 26/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_26_2019_2337
3 000,00 € Obec Smolenice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. Jún 2019
Zmluva č. 30/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_30_2019_2337
2 358,00 € Obec Vlachovo Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)