Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_131_2018_204
450,00 € Adriena Briškova-Krajčíková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
10. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služieb pri podávaní a dodávaní poštových zásielok uzatvorená podľa ustanovenia § 26 zákona č.324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
SVS_ZM_1_2019_204
20 000,00 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. December 2018
Memorandu o spolupráci pri realizovaní Projektu
SVS_ZM_124_2018_2337
0,00 € VIA IURIS Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. December 2018
Zmluva č. 78/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_78_2018_2337
2 000,00 € Associazione Nazionale Alpini Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. December 2018
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_120_2018_200-096
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským národným múzeom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. December 2018
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_121_2018_200-096
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským národným múzeom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. December 2018
Kúpna zmluva
SVS_ZM_123_2018_204
10 000,00 € STUDIO 727, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2018
Zmluva č. 94/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_94_2018_2337
3 500,00 € Obec Becherov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2018
Zmluva č. 113/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_113_2018_2337
25 000,00 € Obec Chotča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2018
Zmluva č. 97/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_97_2018_2337
6 000,00 € Obec Stakčín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2018
Zmluva č. 96/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_96_2018_2337
16 000,00 € Obec Rovné Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2018
Zmluva č. 95/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_95_2018_2337
1 500,00 € Obec Mikulášová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2018
Zmluva č. 101/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_101_2018_2337
1 500,00 € Obec Smižany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2018
Zmluva č. 115/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_115_2018_2337
32 000,00 € Obec Vrchteplá Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2018
Zmluva č. 98/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_98_2018_2337
960,00 € Obec Pača Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. December 2018
Kúpna zmluva
SVS_ZM_118_2018_204
43 300,00 € Eugen Koronthály Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. December 2018
Kúpna zmluva
SVS_ZM_119_2018_204
39 500,00 € Eugen Koronthály Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
4. December 2018
Kúpna zmluva
SVS_ZM_116_2018_204
1 800,00 € Ing. Zuzana Zerdahelyi Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
4. December 2018
Kúpna zmluva
SVS_ZM_117_2018_204
1 800,00 € Juraj Horváth Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
28. November 2018
Darovacia zmluva
SVS_ZM_112_2018_204
0,00 € Mária Zigová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)