Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2019
Zmluva č. 15/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_15_2019_2337
6 344,04 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. November 2019
Zmluva č. 32/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_32_2019_2337
51 000,00 € Obec Badín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
5. November 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-028
SVS_ZM_63_2019_2351
0,00 € WALLENBERG, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
5. November 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-027
SVS_ZM_64_2019_2351
0,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
5. November 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-026
SVS_ZM_65_2019_2351
0,00 € Centire s.r.o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
5. November 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-025
SVS_ZM_66_2019_2351
0,00 € ARLY s.r.o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
23. Október 2019
Zmluva č. 57/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_57_2019_2337
7 000,00 € ViZa, dobročinný fond Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Október 2019
Zmluva č. 55/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_55_2019_2337
3 040,00 € Obec Bzince pod Javorinou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Október 2019
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_60_2019_204
3 000,00 € Múzeum mesta Bratislavy Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Október 2019
Zmluva o poskytnutí služieb č. 1
SVS_ZM_62_2019_204
29 660,00 € NMCODE s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. Október 2019
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_61_2019_200-078
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
4. Október 2019
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_59_2019_204
0,00 € Nadácia Júliusa Andrášiho Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
10. September 2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_56_2019_204
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. August 2019
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_53_2019_200-200
0,00 € Regionálne kultúrne centrum Prievidza Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. August 2019
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_54_2019_200-200
0,00 € Mesto Nemšová, mestský úrad Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
6. August 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_51_2019_204
862,00 € Jozef Boliešik Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
6. August 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_52_2019_204
2 000,00 € Miroslav Ďuriš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Júl 2019
Zmluva č. 41/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_41_2019_2337
10 300,00 € Gmina Sanok Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
26. Júl 2019
Zmluva č. 40/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_40_2019_2337
17 000,00 € Gmina Dukla Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
26. Júl 2019
Zmluva č. 45/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_45_2019_2337
7 700,00 € Gmina Zarszyn Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)