Centrálny register zmlúv

Trnavská teplárenská, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C
ZDOT č. 673090/C/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Arboria BD5 s. r. o.
30. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C
ZDOT č. 673100/C/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Arboria BD5 s. r. o.
30. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C
ZDOT č. 673130/C/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Arboria E1 s. r. o.
28. Marec 2022
Zmluva o dielo
19/2022
90 000,00 € ENE-TEP a. s. Trnavská teplárenská, a.s.
28. Marec 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 20/2022
20/2022
0,00 € Up Déjeuner s. r. o. Trnavská teplárenská, a.s.
28. Marec 2022
Komisionárska zmluva č. 18/2022
18/2022
36 000,00 € Up Déjeuner s. r. o. Trnavská teplárenská, a.s.
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 671120/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Centrum pre deti a rodiny Trnava
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 671130/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 671140/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Spojená škola
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 671210/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Spoločenstvo vlastníkov bytov Tulipán
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 671280/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. MINA LIVSMEDEL s. r. o.
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672050/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672170/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov J. Hajdoczyho 8, 10, 12
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672220/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Stredná priemyselná škola technická
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672320/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. UNITED INDUSTRIES a. s.
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672334/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Ubytovňa NUKLEON s. r. o.
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672740/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Orol
25. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672890/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. MOKOŠÁK PLUS s. r. o.
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640101/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
640102/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave