Centrálny register zmlúv

Trnavská teplárenská, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
640103/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
640104/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640105/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640106/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640107/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640108/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640109/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640121/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640122/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640123/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640125/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Bytové družstvo so sídlom v Trnave
24. Marec 2022
Dohoda o urovnaní
ZM-23/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Fakultná nemocnica Trnava
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640132/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Fakultná nemocnica Trnava
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640529/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Štefan Gočál - GO-PAP
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670142/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. TOMAREAL s. r. o.
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670300/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. KAUFLAND Slovenská republika v. o. s.
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670440/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Správa majetku mesta Trnava p. o.
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670610/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. VUJE a. s.
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670700/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670751/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. PXF 01 a. s.