Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Kúpna zmluva
351264/2023
230,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Patrik Tuma
8. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
D014630543/2023
4 690,87 € SILVIA, spol. s r.o., TRANSPETROL, a. s.
8. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
D014630577/2023
0,00 € MATEP, spol. s r.o. TRANSPETROL, a. s.
8. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
D014630587/2023
0,00 € AITEN, a.s. TRANSPETROL, a. s.
4. December 2023
Zmluva o dielo
4630610/2023
93 000,00 € AITEN, a.s. TRANSPETROL, a. s.
11. December 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o združenej dodávke plynu pre TRANSPETROL, a.s.
D034661451/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
30. November 2023
Kúpna zmluva
351263/2023
305,00 € TRANSPETROL, a.s. Alexander Takács
29. November 2023
Žiadosť o zmenu bankovej záruky č. 611.165
4661528/2023
0,00 € Tatra banka, a.s. TRANSPETROL, a. s.
30. November 2023
Zmluva o dielo
4630608/2023
597 668,40 € M&M-ELEKTRO, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
30. November 2023
Zmluva o dielo
4630609/2023
487 474,80 € M&M-ELEKTRO, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
4. December 2023
Rámcová zmluva o dielo
4670138/2023
0,00 € M&M - ELEKTRO, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
28. November 2023
Kúpna zmluva
351262/2023
365,00 € TRANSPETROL, a.s. Bc. Matúš Predajniansky
24. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4661526/2023
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. TRANSPETROL, a. s.
23. November 2023
Zmluva o dielo
4630607/2023
52 277,03 € DTW, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
21. November 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
4670137/2023
137 704,08 € HUMA-LAB APEKO, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
21. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
4630606/2023
0,00 € ROSEN Europe B.V. TRANSPETROL, a. s.
21. November 2023
ZMLUVA O DIELO
4630605/2023
116 520,00 € ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
15. November 2023
Zmluva o dielo
4661523/2023
98 400,00 € AWA mont s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
16. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
D014630580/2023
0,00 € Heat in, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
9. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB
D024661095/2023
0,00 € Tatra banka, a.s. TRANSPETROL, a. s.