Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780121/2023
0,00 € Ing. Štefan Palka TRANSPETROL, a. s.
20. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780122/2023
0,00 € Ing. Marek Zálom TRANSPETROL, a. s.
20. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780123/2023
0,00 € Ing. Lucia Patznerová TRANSPETROL, a. s.
20. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780124/2023
0,00 € Ing. Ivan Šramko TRANSPETROL, a. s.
20. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780125/2023
0,00 € Ing. arch. Dezider Prikler TRANSPETROL, a. s.
20. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780126/2023
0,00 € Ing. Norbert Kádek TRANSPETROL, a. s.
21. December 2023
Zmluva o dielo
4630611/2023
326 400,00 € LANBAU, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
19. December 2023
Zmluva o dielo
4661527/2023
46 920,00 € AWA mont s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
20. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme skladovacích zariadení
D024660885/2023
0,00 € Spoločnosť pre skladovanie , a.s. TRANSPETROL, a. s.
20. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme skladovacích zariadení
D02355037 / 2023
0,00 € TRANSPETROL, a.s. Spoločnosť pre skladovanie, a. s.
15. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780116/2023
0,00 € Ing. Martin Šustr, PhD. TRANSPETROL, a. s.
15. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780117/2023
0,00 € Ing. Ján Ďurišin TRANSPETROL, a. s.
15. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780118/2023
0,00 € RNDr. Martin Ružinský, PhD., PhD. TRANSPETROL, a. s.
15. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780119/2023
0,00 € Ing. Ľubica Kostovičová TRANSPETROL, a. s.
15. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780120/2023
0,00 € JUDr. PhDr.Juraj Richter MBA. LL.M. TRANSPETROL, a. s.
11. December 2023
Kúpna zmluva
351268/2023
166,00 € TRANSPETROL, a.s. Koloman Kliský
11. December 2023
Kúpna zmluva
351265/2023
60,00 € TRANSPETROL, a.s. Štefan Golian
11. December 2023
Kúpna zmluva
351266/2023
63,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Vojtech Baráti
11. December 2023
Kúpna zmluva
351267/2023
63,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Jozef Žlnka
6. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB
D034661095/2023
0,00 € Tatra banka, a.s. TRANSPETROL, a. s.