Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080135727
4661539/2023
25 554,87 € Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. TRANSPETROL, a. s.
28. December 2023
Poistná zmluva č. 411 029 576 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
4661538/2023
80 000,00 € Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.; Colonnade Insurance S.A.; PREMIUM Insurance Company Limited TRANSPETROL, a. s.
28. December 2023
Poistná zmluva č. 411029575
4661541/2023
270 250,00 € Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.; PREMIUM Insurance Company Limited; Colonnade Insurance S.A. TRANSPETROL, a. s.
16. Január 2024
Dodatok č.1 ku Zmluve o združenej do-dávke plynu pre TRANSPETROL, a.s.
D014661515/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
28. December 2023
Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme bytu
D15355002/2023
0,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Gabriela Brindová-Jančíková
28. December 2023
Dodatok č.1- Poistná zmluva č. 8-803-013845
D014661388/2023
2 976,00 € Colonnade Insurance S.A.; PREMIUM Insurance Company Limited TRANSPETROL, a. s.
28. December 2023
Dohoda o ukončení a oslobodení týkajúca sa zmlúv o pôžičke
4661542/2023
8 102 155,31 € BSP Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH TRANSPETROL, a. s.
28. December 2023
Servisní smlouva
4661536/2023
108 957,42 € SCADA Servis s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
27. December 2023
Zmluva o dodávke software
4661530/2023
148 716,00 € AUTOCONT s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
27. December 2023
Kúpna zmluva
351271/2023
54,00 € TRANSPETROL, a.s. Meňuš Stanislav
27. December 2023
Kúpna zmluva
351270/2023
21,00 € TRANSPETROL, a.s. Karol Kern
27. December 2023
Kúpna zmluva
351269/2023
54,00 € TRANSPETROL, a.s. Alexander Kirth
27. December 2023
Kúpna zmluva
351275/2023
470,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Ján Prišegem
27. December 2023
Kúpna zmluva
351276/2023
320,00 € TRANSPETROL, a.s. Bc. Martin Kováč
21. December 2023
Zmluva o dielo
4661531/2023
59 433,60 € M&M - Elektro s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
21. December 2023
Kúpna zmluva
351274/2023
15,00 € TRANSPETROL, a.s. JUDr. Križanová Oľga
21. December 2023
Kúpna zmluva
351272/2023
1 206,00 € TRANSPETROL, a.s. JUDr. Matej Poriez
21. December 2023
Kúpna zmluva
351273/2023
384,00 € TRANSPETROL, a.s. JUDr. Zuzana Thomas Golonková
20. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780121/2023
0,00 € Ing. Štefan Palka TRANSPETROL, a. s.
20. December 2023
Zmluva o výkone funkcie
4780122/2023
0,00 € Ing. Marek Zálom TRANSPETROL, a. s.