Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
D014630594/2024
17 983,20 € ProCS, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva
4771742/2024
2 000,00 € Svetielko nádeje TRANSPETROL, a. s.
23. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
D034661168/2024
0,00 € EZOP Slovakia, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
12. Apríl 2024
Zmluva o reklame
4771741/2024
1 800,00 € Technická inšpekcia, a.s. TRANSPETROL, a. s.
11. Apríl 2024
Kúpna zmluva
4650100/2024
165 600,00 € INTEG s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva
351291/2024
1,00 € TRANSPETROL, a.s. Marek Eštok
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva
351314/2024
65,00 € TRANSPETROL, a.s. Ľubomír Klanica
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva
351313/2024
60,00 € TRANSPETROL, a.s. Anna Tomková
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva
351312/2024
88,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Attila Barna
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva
351315/2024
65,00 € TRANSPETROL, a.s. Vladimír Mlynárik
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva
351316/2024
249,13 € TRANSPETROL, a.s. Vladimír Mlynárik
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
4630613/2024
59 760,00 € INTERBAU s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb
D014661490/2024
0,00 € NTT DATA Business Solutions s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
351296/2024
1,00 € TRANSPETROL, a.s. Michal Tačár
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
351290/2024
130,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Peter Schuster
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
351294/2024
15,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Ján Beľan
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
351289/2024
21,00 € TRANSPETROL, a.s. Vlastimil Mráz
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
351293/2024
10,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Martin Paľo
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
351295/2024
10,00 € TRANSPETROL, a.s. František Dudáš
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
351292/2024
1,00 € TRANSPETROL, a.s. Marián Valiga