Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
351309/2024
1,00 € TRANSPETROL, a.s. Imrich Roďom
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
351288/2024
1,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Štefan Mištanič
25. Marec 2024
Darovacia zmluva
4771740/2024
2 000,00 € „Spoločnosť pre interdisciplinárnu medicínsku spoluprácu“ TRANSPETROL, a. s.
25. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
D014661296/2024
0,00 € EDYMAX Facility Management SE TRANSPETROL, a. s.
25. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
D014661299/2024
0,00 € EDYMAX Facility Management SE TRANSPETROL, a. s.
25. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
D014661298/2024
0,00 € EDYMAX Facility Management SE TRANSPETROL, a. s.
25. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
D014661295/2024
0,00 € EDYMAX Facility Management SE TRANSPETROL, a. s.
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
4661529/2023
107 017,70 € SEPS, a. s. TRANSPETROL, a. s.
22. Marec 2024
Darovacia zmluva
4771739/2024
2 000,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE CESTA K MENTÁLNEMU ZDRAVIU TRANSPETROL, a. s.
21. Marec 2024
Darovacia zmluva
4771735/2024
500,00 € Občianske združenie Poniklec - Váh TRANSPETROL, a. s.
21. Marec 2024
Darovacia zmluva
4771736/2024
500,00 € GEMERAN o.z. TRANSPETROL, a. s.
21. Marec 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
D034661396/2024
0,00 € SLOVGAST, a.s. TRANSPETROL, a. s.
20. Marec 2024
Darovacia zmluva
4771737/2024
2 000,00 € SAGESSE TRANSPETROL, a. s.
19. Marec 2024
Darovacia zmluva
4771738/2024
0,00 € Zdravé trávenie, o.z. TRANSPETROL, a. s.
18. Marec 2024
Kúpna zmluva
351285/2024
20,00 € TRANSPETROL, a.s. Zuzana Vizváryová
15. Marec 2024
Dodatok č .4 k Zmluve o zabezpečení stravovania
D044661149/2024
0,00 € B.I.G., s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
351298/2024
15,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Július Bučko
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
351310/2024
1,00 € TRANSPETROL, a.s. Pavel Borguľa
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
351301/2024
30,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Ján Bédi
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
351297/2024
27,00 € TRANSPETROL, a.s. Ján Hronec