Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/42/054/1578
3 974,88 € EUROSPAN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/42/054/1678
12 492,48 € Senior centrum Šírava n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/42/054/1619
7 949,76 € TAMALEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/42/054/1647
3 974,88 € GEOLAND TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/42/054/1652
3 974,88 € Motor - Car Michalovce, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/42/054/1639
4 164,16 € JASMINEPHARM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/42/054/1676
12 492,48 € HOTEL GLAMOUR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/42/054/1638
3 974,88 € Renáta Gajdoščiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/42/054/1596
8 328,32 € Mólo Šírava s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/42/054/1580
4 164,16 € Mgr. Denisa Habina Lázárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
26. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1582
171,10 € Obec Lesné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
26. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1573
71,50 € Obec Bunkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
26. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov - samosprávny kraj
23/42/054/1620
171,10 € HARMONIA – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
26. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1579
71,50 € Obec Blatné Revištia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
26. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1581
85,55 € Obec Vojnatina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1568
427,75 € Obec Úbrež Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1567
855,50 € Obec Žbince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1571
500,50 € Obec Blatné Remety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1569
171,10 € Mesto Sobrance Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1572
769,95 € Obec Ptrukša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce