Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/79
6 150,07 € ÚČTO LR s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
29. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/33
6 126,72 € Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ul. J. Švermu 4, Michalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/133-1
0,00 € Obec Stretava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/12
7 722,48 € DaVerStav s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/16
5 516,04 € ŠKORPION SECURITY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/9
5 505,90 € Obec Pozdišovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/14
6 987,00 € DALNet s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/17
15 822,36 € JOPAS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/128-1
0,00 € Obec Laškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/3
6 251,52 € DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/27
7 911,18 € Finwest s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/31
7 911,18 € Ing. Martin Varady Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/15
5 516,04 € INVEST KM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/22
5 516,04 € Maroš Širochman Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/20
6 987,00 € Ing. Anton Béreš Stavrekon Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/26
15 739,08 € Fan, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/30
7 722,48 € Patrik Čatloš - PN Cars Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/129-1
0,00 € Obec Šamudovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/25
7 722,48 € EDENE GARDEN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1277
131,88 € Obec Horovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce