Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1353
942,00 € Obec Markovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku
24/42/054/1349
847,62 € Aquamotion ROSSA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Júl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1347
282,60 € Obec Kristy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Júl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1346
1 036,20 € Obec Úbrež Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/1270-1
0,00 € Mesto Sobrance Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Júl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1351
376,80 € Obec Pozdišovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Júl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1352
1 318,80 € Obec Vrbnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Júl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1348
94,20 € Obec Bajany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19. Júl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1350
376,80 € Obec Žbince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
11. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/42/19B/27
16 481,64 € TVORÍME, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/42/19B/26
9 888,97 € SINTEGRA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/45
7 911,18 € Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
26. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/70-1
0,00 € Obec Ložín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
26. Jún 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/42/054/1339
0,00 € Obec Ložín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
26. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/42
7 869,54 € Fan, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Jún 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/42/059/14
5 311,80 € Bc. Marta Spišáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/1171-1
0,00 € Obec Senné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/1183-1
0,00 € Technické a záhradnícke služby Michalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/35
6 251,52 € IntelTech s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/43
6 619,32 € Poliklinika ' Veľké Kapušany n.o.' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce