Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o úhrade nákladov za výkon štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou covolného ltectva pred činmi protiprávneho zasahovania v oblasti leteckých navigačných služieb č. PRAV/185/2019
04691/OLP/OdP-17
Doplnená
0,00 € Letové prevádzkové služby, štátny podnik Dopravný úrad
26. Máj 2020
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-004
0,00 € Ing. Ján Kalafa Dopravný úrad
26. Máj 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-004.
0,00 € Ing. Ján Kalafa Dopravný úrad
22. Máj 2020
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-003
0,00 € Gabor Paksi Dopravný úrad
22. Máj 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-003.
0,00 € Gabor Paksi Dopravný úrad
18. Máj 2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 19633/2019/OLP/OdP-10
03605/2020/OLP/OdP-28
0,00 € JP team s.r.o. Dopravný úrad
12. Máj 2020
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 804274051-8-2013-DUNZ
04991/2020/OLP/OdP-25
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný úrad
6. Máj 2020
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
č.06766/2020/OESM-002
0,00 € Ing. Peter Kližan Dopravný úrad
6. Máj 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-002.
0,00 € Ing. Peter Kližan Dopravný úrad
3. Apríl 2020
Zmluva o poskytovaní poštových služieb
07849/2020/OLP/OdP-6
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Dopravný úrad
26. Marec 2020
GLOBAL biznis Poistná zmluva č. 672 0000 169
05066/2020/OLP/OdP-15
4 800,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Dopravný úrad
24. Marec 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
-
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Dopravný úrad
11. Február 2020
Special Agreement between EUROCONTROL and the Transport Authority, Slovak Republic
00593/2020/OLP/OdP-39
0,00 € EUROCONTROL Dopravný úrad
4. Február 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-001
0,00 € Pavol Hudák, MSc. Dopravný úrad
4. Február 2020
Dohody o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-001.
0,00 € Pavol Hudák, MSc. Dopravný úrad
4. Február 2020
Special Agreement between EUROCONTROL and the Authorised State Administrative Bodies of the 4 FABCE States
00593/2020/OLP/OdP-37
0,00 € EUROCONTROL Dopravný úrad
28. Január 2020
Dohoda o ukončení zmluvy o riadení zachovania letovej spôsobilosti č. 24303/2018/OLP-4
02868/2020/OLP/OdP-13
0,00 € AVION ALLIANCE s.r.o. Dopravný úrad
17. Január 2020
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
05697/2019/OESM-012
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
17. Január 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
05697/2019/OESM-012.
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
2. December 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-05
22152/2019/OLP/RKLP-3
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný úrad