Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2021
Licenčná zmluva
09014/2021/OLP/RP-5
0,00 € EDUCADEMY GmbH Dopravný úrad
14. Apríl 2021
Dohoda o splátkach č. 07280/2021/OLP/RP-06
07280/2021/OLP/RP-06
3 000,00 € Michal Kováč Dopravný úrad
14. Apríl 2021
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 05916/2021/OESM-002
05916/2021/OESM-002
0,00 € Mgr. Michal Kožuch, PhD. Dopravný úrad
14. Apríl 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 05916/2021/OESM-002
05916/2021/OESM-002.
0,00 € Mgr. Michal Kožuch, PhD. Dopravný úrad
8. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071AHC4 zo dňa 26.03.2021
006620/2021/OLP/RP-06
Doplnená
4 995 494,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný úrad
15. Marec 2021
Zmluva o zabezpečení údržby, prevádzky a aktuálnych licencií na prevádzku informačných systémov a dátových centier Dopravného úradu
06180/2021/OLP/RP- 8
60 480,00 € 3S.sk, spol. s r.o. Dopravný úrad
15. Marec 2021
Zmluva o zabezpečení a poskytnutí prác a služieb k systému SlovRIS
02669/2021/OLP/RP-20
43 582,50 € KIOS a.s. Dopravný úrad
5. Marec 2021
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 05916/2021/OESM-001
05916/2021/OESM-001
0,00 € Ing. Stanislav Kanka Dopravný úrad
5. Marec 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 05916/2021/OESM-001
05916/2021/OESM-001
0,00 € Ing. Stanislav Kanka Dopravný úrad
3. Marec 2021
Zmluva o výdavkovom účte
06200/2021/OLP/RP-02
0,00 € Štátna pokladnica Dopravný úrad
28. Január 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 154/2007/ÚTR o dodávke a odbere pitnej vody v znení Dodatku č. 1
154/2007/ÚTR
0,00 € Slovenská plavba a prístavy, a.s. Dopravný úrad
28. Január 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 150/2007/ÚTR o dodávke a odbere pitnej vody v znení Dodatku č. 1
150/2007/ÚTR
0,00 € Slovenská plavba a prístavy, a.s. Dopravný úrad
26. Január 2021
Dohoda o spolupráci medzi Dopravným úradom a Drážním úřadem
02907/2021/OLP/RP-5
Doplnená
0,00 € Drážní úřad Dopravný úrad
14. Január 2021
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-009
0,00 € Ing. Tomislav Chrenko Dopravný úrad
14. Január 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-009.
0,00 € Ing. Tomislav Chrenko Dopravný úrad
14. Január 2021
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-010
0,00 € Ing. Janka Rajnohová Dopravný úrad
14. Január 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-010.
0,00 € Ing. Janka Rajnohová Dopravný úrad
14. Január 2021
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-011
0,00 € Ing. Jaroslav Šimoník Dopravný úrad
14. Január 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-011.
0,00 € Ing. Jaroslav Šimoník Dopravný úrad
16. November 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01
20783/2020/OLP-3
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dopravný úrad