Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb servisu a údržby
16766/2021/OLP/RP-7
4 166,67 € PROFMEL, s.r.o. Dopravný úrad
30. September 2021
Zmluva o zabezpečení a poskytnutí prác a služieb k systému SlovRIS
17691/2021/OLP/RP-5
20 115,00 € KIOS a.s. Dopravný úrad
23. August 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní dátových a hlasových telekomunikačných služieb
14730/2021/OLP/RP-7
67 075,08 € Slovak Telekom a.s. Dopravný úrad
6. August 2021
Dohoda o riadení európskych koridorov (Dohoda o spolupráci)
04308/2021/OLP/RP-15
0,00 € príslušné zmluvné strany v rámci projektu RIS COMEX Dopravný úrad
6. August 2021
Dohoda o spoločnom verejnom obstarávaní údržby EuRIS
09685/2021/OLP/RP-6
Doplnená
0,00 € príslušné zmluvné strany v rámci projektu RIS COMEX Dopravný úrad
5. August 2021
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
05916/2021/OESM-004
0,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková Dopravný úrad
5. August 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
05916/2021/OESM-004.
0,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková Dopravný úrad
20. Júl 2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
13850/2021/OLP/RP-11
0,00 € Marina - alt, spol. s r.o. Dopravný úrad
12. Júl 2021
Dohoda o poskytovaní údajov pre riečne informačné služby (RIS) koridoru pre prevádzkovateľov plavidiel a používateľov logistiky
01917/2021/OLP/RP-29
0,00 € De Vlaamse Waterweg vn Dopravný úrad
6. Júl 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 26925/2021/OLP-0001
26925/2021/OLP-0001
0,00 € Mgr. Zuzana Ballová Dopravný úrad
1. Júl 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 11156/2021/OLP/RP-09
11156/2021/OLP/RP-09
0,00 € Ing. Vladimír Laurinec Dopravný úrad
1. Júl 2021
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 12512/2021/OLP/RP-11
12512/2021/OLP/RP-11
0,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková, Ing. Branislav Adamik, Karol Ballay, Norbert Semeník, Ferdinand Kobolka, Karol Jakubík Dopravný úrad
28. Jún 2021
Rámcová kúpna zmluva č. 12512/2021/OLP/RP-05
12512/2021/OLP/RP-05
20 000,00 € ALT, akciová spoločnosť (skrátene: ALT, a.s.) Dopravný úrad
22. Jún 2021
Kúpna zmluva pre časť 1 - nákup inšpekčných plavidiel - kabínové lode
06764/2021/OLP/RP-16
Doplnená
406 860,00 € JP team, s.r.o. Dopravný úrad
21. Jún 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 05916/2021/OESM-003
05916/2021/OESM-0003
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
21. Jún 2021
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 05916/2021/OESM-003
05916/2021/OESM-0003.
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
15. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 10548/2021/OLP/RP-10
10548/2021/OLP/RP-10
0,00 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. Dopravný úrad
10. Jún 2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/DopÚ Bratislava
09238/2021/OLP/RP-08
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Dopravný úrad
3. Jún 2021
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
05916/2021/OESM-003
0,00 € Mgr. Marek Valentýni Dopravný úrad
3. Jún 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
05916/2021/OESM-003.
0,00 € Mgr. Marek Valentýni Dopravný úrad