Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-214
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-214_2014
416,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hana Volčková
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-346
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-346_2014
516,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bartolomej Szabo
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000293-250
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-250_2014
400,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marek Smolinský
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-213
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-213_2014
433,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dušan Nagy
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-304
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-304_2014
166,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pavel Hraško
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-339
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-339_2014
200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ján Buday
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-224
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-224_2014
416,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Petrík Ľubomír
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-300
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-300_2014
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jozef Brilla
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-530
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-530_2014
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Agašton Sergej
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-563
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-563_2014
616,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Čachotský Jozef
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-541
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-541_2014
166,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Fulerčíková Eva
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000562-128
SE_ZM_SE-OU2-2014-000562-128_2014
200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rakoncza Štefan
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000562-118
SE_ZM_SE-OU2-2014-000562-118_2014
416,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Koman Miloš
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-554
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-554_2014
316,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jančár Michal
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000562-051
SE_ZM_SE-OU2-2014-000562-051_2014
100,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hanko Michal
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000562-093
SE_ZM_SE-OU2-2014-000562-093_2014
200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vybíral Milan
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-550
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-550_2014
516,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rohaľ Dávid
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-572
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-572_2014
500,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kiššová Naďa
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-565
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-565_2014
200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oláh Ján
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-547
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-547_2014
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Szabó Gabriel