Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K727
SE_D5_KŽP-PO4-SC431-2017-19-K727-D5_2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. August 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004560-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004560-001
896 189,28 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-366
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-366_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Husár Vojtech
23. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-353
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-353_2023
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Czene Tomáš
23. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-372
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-372_2023
190,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Danko Peter
23. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-066
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-066_2023
480,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Farkaš Martin
23. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-117
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-117_2023
416,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Chvála Radovan
23. August 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004561-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004561-001
441 027,84 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2023/004353-006
SE_ZM_SE-OU2-2023/004353-006_2023
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obecný úrad Trnávka
18. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-067
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-067_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Šárközi Tomáš
18. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-349
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-349_2023
195,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kalejová Margita
18. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-397
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-397_2023
416,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Horňák Samuel
18. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-409
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-409_2023
350,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Zámbó Gejza
18. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-355
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-355_2023
600,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Staroň Vladimír
18. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-350
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-350_2023
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kosturová Veronika
18. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-365
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-365_2023
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Váradi Tibor
18. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-376
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-376_2023
370,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bilý Lukáš
18. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-106
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-106_2023
190,56 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Fridrichová Monika
18. August 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-107
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-107_2023
285,40 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Fridrichová Monika
16. August 2023
Dohoda o splátkach SE-OU2-2023-004353-004
SE_ZM_SE-OU2-2023/004353-004_2023
1 700,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) npor. Mgr. Igor Čulík