Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 12/2023/MVSR
SE_ZM_12/2023/MVSR_2023
0,00 € Slovenská konsolidačná a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Júl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K727
SE_D4_KŽP-PO4-SC431-2017-19-K727-D4_2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
25. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-343
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-343_2023
629,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gabriš Richard
25. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-330
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-330_2023
250,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kukliš Radovan
25. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-332
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-332_2023
250,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Matia Milan
25. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-031
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-031_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Túnyi Jozef
25. Júl 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004453-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004453-001
264 960,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-398
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-398_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Botošová Zuzana
21. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-228
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-228_2023
516,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bihari Richard
21. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-234
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-234_2023
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Peták Rastislav
21. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-296
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-296_2023
800,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Olaš Martin
21. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-297
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-297_2023
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Koščová Zuzana
21. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-298
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-298_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gecík Michal
21. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-233
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-233_2023
140,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Ďurdík Martin
21. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-275
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-275_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Csaba Kristián
20. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-401
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-401_2023
450,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Figuli Miroslav
20. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-400
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-400_2023
250,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Feč Marek
20. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-407
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-407_2023
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mišalková Kristína
20. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-273
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-273_2023
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Žiga Matúš
20. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-232
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-232_2023
650,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bosák Pavol