Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-357
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-357_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Grulyo Dávid
19. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-358
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-358_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Grulyo Dávid
14. September 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. SE-VO1-2022/004475 zo dňa 30. 9. 2022
SE_D01_SE-VO1-2022_004475_2023
0,00 € IDEMIA The Netherlands B.V. Oudeweg 32, Haarlem 2031CC, Holandské kráľovstvo Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-160
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-160_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kroščen Vladimír
13. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-233
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-233_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Pompa Erik
13. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-381
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-381_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Rigo Imrich
13. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-380
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-380_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Rigo Imrich
13. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-373
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-373_2023
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gerát Ľubomír
13. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-277
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-277_2023
350,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Janeková Magdaléna
13. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-273
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-273_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Proc Milan
11. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I626
SE_D06_KŽP-PO4-SC431-2017-19-626-D06
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. September 2023
Zmluva o dielo č. SE-OI2-2023/004061-011 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu „Bratislava KEÚ PZ, vybudovanie kontajnerového úložiska“
SE_ZM_SE-OI2-2023-004061-011_2023
21 540,00 € AXA Projekt, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. September 2023
Zmluva o dielo č. CPBB-OPU-2023/000238-008 na realizáciu akcie „Žiar nad Hronom OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“
SE_ZM_CPBB-OPU-2023-000238-008_2023
22 746,13 € IDABI, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
6. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-375
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-375_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Plachetková Anna
6. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-368
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-368_2023
816,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kyseľa Marián
6. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-359
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-359_2023
350,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Botoš Dominik
6. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-367
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-367_2023
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Milata Patrik
6. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-369
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-369_2023
600,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kučera Ivan
6. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-065
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-065_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Milko Dušan
6. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-064
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-064_2023
130,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Milko Dušan