Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2020
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2020/003538-009
SE_ZM_SE-VO2-2020-003538-009_2020
Doplnená
0,00 € MIK, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Október 2020
Zmluva o tlači medicínskych certifikátov
SE_ZM_VO2-2020-003340-001_2020
550 800,00 € Mincovňa Kremnica, štátny podnik Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000836-312
SE_ZM_SE-OU6-2017-000836-312_2017
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republik Kuzma Ladislav
29. Máj 2014
Dohoda o splátkach, č.p.: SE-OU2-2014/000234-236
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-236_2014
416,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Hrušovský
29. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-218
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-218_2014
416,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slavomír Rusnák
29. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-273
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-273_2014
316,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky René Banda
29. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-204
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-204_2014
100,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vladimír Novák
29. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-216
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-216_2014
716,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Martin Rudy
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-353
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-353_2014
516,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marián Kalmár
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-340
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-340_2014
666,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michal Kováč
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-326
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-326_2014
716,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michal Rezničák
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-290
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-290_2014
216,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Janko
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-354
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-354_2014
266,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Veronika Faturíková
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-287
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-287_2014
316,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Galina Sopirová
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-288
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-288_2014
316,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Július Šuchter
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-302
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-302_2014
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Alena Červeníková
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-299
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-299_2014
40,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Katarína Monová
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-217
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-217_2014
666,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Ďurana
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000234-301
SE_ZM_SE-OU2-2014-000234-301_2014
616,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Adam Kaspar
30. Máj 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000462-031
SE_ZM_SE-OU2-2014-000462-031_2014
2 823,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ČEDOPOL s.r.o.