Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003208-001
SE_ZM_SE-2023-003208-001_2023
0,00 € Horská záchranná služba Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/00002670-047 na dodanie mobilných kontajnerov
SE_ZM_SE-VO2-2022-002670-047_2022
74 232,00 € HYCA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/00002670-048 na dodanie mobilného kontajnera
SE_ZM_SE-VO2-2022-002670-048_2022
121 560,00 € HYCA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
11. Júl 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/001543-006 na dodávku osobných automobilov strednej triedy Hyundai i30 SW
SE_ZM_SE-OD-2022/001543-006
Doplnená
579 868,80 € Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Júl 2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2020/001285-403
SE_ZM_SE-OU6-2020-001285-403_2020
700,00 € Christopher Horváth Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
14. Jún 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/002998-007 na zabezpečenie prepravy rôznych materiálov
SE_RD_SE-VO2-2022-002998-007_2022
0,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. Január 2021
ZMLUVA č. SE-OD-2021/002695-006 o preprave veci
SE_ZM_SE-OD-2021-002695-006_2021
0,00 € IGGY-TRADE, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. Marec 2021
Zmluva č. SE-OD-2021/003238-006 o preprave veci
SE_ZM_SE-OD-2021-003238-006_2021
Doplnená
0,00 € IGGY-TRADE, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
10. Február 2022
Komisionárska zmluva č. CPKE-ON-2022/000358-039
SE_ZM_CPKE-ON-2022-000358-039_2022
5 000,00 € Ing. Anna Hlaváčová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
27. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku potravín č. OVO2-2019/000749-005 zo dňa 9.10.2019
SE_D01_OVO2-2019-000749-005_2020
0,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Október 2020
Zmluva o dielo č. CPZA-ON-2020/006733-018 na realizáciu akcie „Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne“
SE_ZM_CPZA-ON-2020-006733-018_2020
176 907,05 € JK - REZOSTAV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. December 2020
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2020/003955-001
SE_ZM_SE-OD1-2020-003955-001_2020
0,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. August 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2022/004193
SE_ZM_SE-OD-2022/004193
1 172 190,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004680-003
SE_ZM_SE-OD1-2022-004680-003_2022
1 408 860,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. November 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004752-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004752-001
2 462 454,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. December 2022
Rámcova dohoda č. SE-OD1-2022/004679-001 na Automobily s hybridným pohonom typu SUV pre HZS
SE_ZM_SE-OD-2022/004679-001
901 404,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2022/004932-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004932-001
3 429 000,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2022/004932-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004932-002
457 200,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. December 2022
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2022/003220-017
SE_ZM_SE-OD1-2022-003220-017_2022
0,00 € Kia Sales Slovakia s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. December 2022
Flotilová poistná zmluva č. SE-OD1-2022/004550-002 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
SE_ZM_SE-OD1-2022/004550-002
728 902,23 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)