Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-395
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-395_2024
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Harvan Dalibor
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-385
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-385_2024
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bíró Sándor
25. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. VO2-2024/000187-33
SE_ZM_VO2-2024/000187-33_2024
0,00 € JTB9 s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
25. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. VO2-2024/000187-34
SE_ZM_VO2-2024/000187-34_2024
0,00 € MKL elektro s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
25. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. VO2-2024/000187-36
SE_ZM_VO2-2024/000187-36_2024
0,00 € JTB9 s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Apríl 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 05/2024/MVSR
SE_ZM_05/2024/MVSR_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Slovenská konsolidačná a. s.
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2024/000001-019_2024 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Bratislava, HS Devínska Nová Ves – výstavba objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2024-000001-019_2024
173 400,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-374
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-374_2024
466,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Koňa Kevin
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-299
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-299_2024
100,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Lipčák René
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-366
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-366_2024
1 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bató Štefan
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-384
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-384_2024
600,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Berkyová Michaela
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-030
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-030_2024
700,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Molnáriová Katarína
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-132
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-132_2024
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kiss Gergely
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-133
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-133_2024
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Čeri Karol
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-033
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-033_2024
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bednárovičová Diana
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-126
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-126_2024
270,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Horvátová Margita
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-032
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-032_2024
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Helena Rafayová - HESTAV
15. Apríl 2024
Dohoda o splátkach SE-OU2-2024/002982-013
SE_ZM_ SE-OU2-2024/002982-013
10 986,80 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) REALBYT PLUS s. r. o.
11. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-300
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-300_2024
195,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Čirip Jozef
11. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-390
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-390_2024
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Zajac Vladimír