Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-387
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-387_2023
130,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kováč Štefan
9. November 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-301
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-301_2023
250,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Vnenčák Ján
9. November 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-200
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-200_2023
470,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Rik Martin
9. November 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-199
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-199_2023
320,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Vranský Tomáš
9. November 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-351
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-351_2023
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) HAREX, s.r.o.
9. November 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-085
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-085_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Billa Igor
9. November 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-272
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-272_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Šikora Vojtech
9. November 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-354
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-354_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Lakatosová Natália
9. November 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-352
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-352_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kováčiková Irena
2. November 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 14/2023/MVSR
SE_ZM_14/2023/MVSR_2023
0,00 € Slovenská konsolidačná a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
2. November 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 17/2023/MVSR
SE_ZM_17/2023/MVSR_2023
0,00 € Slovenská konsolidačná a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
2. November 2023
Zmluva o dielo č. CPBB-OPU-2023/001560-010 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov, SO 14A asanácia existujúcich stavieb a spevnených plôch
SE_ZM_ CPBB-OPU-2023-001560-010_2023
15 168,00 € STAVING PROJEKT s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
27. Október 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 15/2023/MVSR
SE_ZM_15/2023/MVSR_2023
0,00 € Slovenská konsolidačná a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
27. Október 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 16/2023/MVSR
SE_ZM_16/2023/MVSR_2023
0,00 € Slovenská konsolidačná a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Október 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/004408-017 na realizáciu akcie „Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne“
SE_ZM_VO2-2023-004408-017_2023
409 920,00 € MeRa service, s.r.o., Ľubotice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Október 2023
Dohoda o refundácii nákladov č. CPZA-OPU-2023/003861-028; GKÚ: 2-122-0046-2023
SE_ZM_CPZA-OPU-2023-003861-028_2023
6 200,83 € Ministerstvo vnútra SR Geodetický a kartografický ústav Bratislava
24. Október 2023
Zmluva o dielo č. CPKE-OPU-2023/000085-011 na realizáciu akcie „Spišská Nová Ves OKP OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“
SE_ZM_CPKE-OPU-2023-000085-011_2023
26 972,40 € UNISA, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Október 2023
Zmluva o dielo č. CPKE-OPU-2023/000251-017 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu „Kontajnerové úložisko (stojisko) KEÚ PZ v BA, pracovisko Košice a KRPZ KE“
SE_ZM_CPKE-OPU-2023-000251-017_2023
23 700,00 € Ing. Radovan Gréč Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Október 2023
Dohoda o splátkach SE-OU2-2023-004353-012
SE_ZM_SE-OU2-2023/004353-012_2023
620,45 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Štefan Chromčo
20. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-116
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-116_2023
195,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gubeliny Branislav