Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. VO2-2024/000187-31
SE_ZM_VO2-2024/000187-31_2024
0,00 € MKL elektro s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/352770
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-352770_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-027
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-027_2024
650,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Šurányi Adrián
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-029
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-029_2024
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Miroslav Dudy-Koťo
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-035
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-035_2024
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Oláh Jakub
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-164
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-164_2024
1 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Lukačik Stanislav
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-367
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-367_2024
600,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Čonka Roman
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-373
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-373_2024
616,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Oláh Simon
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-396
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-396_2024
216,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Balogh Vojtech
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-395
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-395_2024
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Harvan Dalibor
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-385
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-385_2024
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bíró Sándor
25. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. VO2-2024/000187-33
SE_ZM_VO2-2024/000187-33_2024
0,00 € JTB9 s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
25. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. VO2-2024/000187-34
SE_ZM_VO2-2024/000187-34_2024
0,00 € MKL elektro s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
25. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. VO2-2024/000187-36
SE_ZM_VO2-2024/000187-36_2024
0,00 € JTB9 s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Apríl 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 05/2024/MVSR
SE_ZM_05/2024/MVSR_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Slovenská konsolidačná a. s.
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2024/000001-019_2024 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Bratislava, HS Devínska Nová Ves – výstavba objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2024-000001-019_2024
173 400,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-374
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-374_2024
466,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Koňa Kevin
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-299
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-299_2024
100,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Lipčák René
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-366
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-366_2024
1 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bató Štefan
16. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-384
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-384_2024
600,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Berkyová Michaela