Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-543
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-543_2014
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obešla Rastislav
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-557
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-557_2014
216,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žilincová Petrana
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-470
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-470_2014
416,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kubaliak Zdenko
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-472
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-472_2014
52 293,99 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky MINERVA – DS s.r.o.
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-528
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-528_2014
430,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Muška Ján
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-545
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-545_2014
316,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mičian Miloš
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-549
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-549_2014
316,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Letenay Ján
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-552
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-552_2014
416,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žembová Denisa
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-573
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-573_2014
316,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ferenc Roman
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000562-147
SE_ZM_SE-OU2-2014-000562-147_2014
516,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Sčensný Igor
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-546
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-546_2014
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hankovský Ferdinand
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-558
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-558_2014
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marfiak Dávid
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-571
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-571_2014
200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bujko Ján
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-574
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-574_2014
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Tóthová Iveta
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000291-575
SE_ZM_SE-OU2-2014-000291-575_2014
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mackura Marián
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000562-043
SE_ZM_SE-OU2-2014-000562-043_2014
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Halmo Ján
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000562-124
SE_ZM_SE-OU2-2014-000562-124_2014
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mňahončák Viktor
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000562-139
SE_ZM_SE-OU2-2014-000562-139_2014
100,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Uhliar Tibor
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000562-181
SE_ZM_SE-OU2-2014-000562-181_2014
170,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Palacka Karol
2. Jún 2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2014/000562-149
SE_ZM_SE-OU2-2014-000562-149_2014
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Cabúk Juraj