Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-09/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-09/2023
3 043,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ŠKP Čadca
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-10/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-10/2023
77 864,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Banská Bystrica
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-11/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-11/2023
59 925,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-12/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-12/2023
5 026,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Topoľčany
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-13/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-13/2023
5 072,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Levoča, o.z.
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-14/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-14/2023
252 439,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Bratislava
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-15/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-15/2023
69 953,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-16/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-16/2023
2 339,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Trenčín
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-17/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-17/2023
32 751,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE – PLÁVANIE, o. z.
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-18/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-18/2023
48 547,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Modrí Draci Košice
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-19/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-19/2023
1 486,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Považská Bystrica
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-20/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-20/2023
15 674,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Dolný Kubín
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-21/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-21/2023
59 173,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) „Volejbalový klub polície Bratislava“
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-22/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-22/2023
4 218,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Vysoké Tatry
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-23/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-23/2023
12 244,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-24/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-24/2023
16 693,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub Polície Prešov
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-25/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-25/2023
2 197,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Policajná škola Košice
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-26/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-26/2023
1 790,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Luger Žilina
28. Jún 2023
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2023/004326-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004326-001_2023
795 399,00 € IMIDJEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. SE-OD1-2023/002872-003
SE_ZM_SE-OD1-2023-002872-003_2023
1 608 989,32 € ZTS Elektronika SKS s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)