Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-443
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-443_2023
270,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mosný Andrej
18. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-446
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-446_2023
270,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Husárová Ivana
17. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/004253-13
SE_ZM_SE-OO2-2023/004253-13_2023
0,00 € Special Service International SK s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
17. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/004253-14
SE_ZM_SE-OO2-2023/004253-14_2023
0,00 € Special Service International SK s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
17. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/004253-15
SE_ZM_SE-OO2-2023/004253-15_2023
0,00 € Special Service International SK s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
17. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/004253-16
SE_ZM_SE-OO2-2023/004253-16_2023
0,00 € SIKRIJAN s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
15. Január 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I626
SE_D07_KŽP-PO4-SC431-2017-19-I626-D07
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-394
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-394_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Sivoňová Mária
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-393
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-393_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Sivoňová Mária
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-400
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-400_2023
140,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Pecha Tomáš
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-401
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-401_2023
140,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Pecha Tomáš
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-398
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-398_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Makara Ján
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-399
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-399_2023
816,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Cmarková Anna
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/005013-134
SE_ZM_SE-OU6-2023-005013-134_2023
516,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Lovasová Marta
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-391
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-391_2023
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Rajtko Sebastián
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-378
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-378_2023
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Janík František
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-418
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-418_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Botoš Adrián
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-390
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-390_2023
474,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Benkovič Vladimír
9. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/005013-133
SE_ZM_SE-OU6-2023-005013-133_2023
270,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Fek Marek
8. Január 2024
Zmluva o dielo č. CPPO-OPU-2023/000401-063 na realizáciu akcie „Svidník OÚ, rekonštrukcia vstupu do objektu
SE_ZM_CPPO-OPU-2023-000401-063_2024
29 868,00 € ZED – stav, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)