Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. CPBB-ON-2023/000279-008 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu „Slovenská Ľupča VTU, vybudovanie kontajnerového úložiska“
SE_ZM_CPBB-OPU-2023-000279-008_2023
27 192,00 € 2Hprojekt s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
6. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-339
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-339_2023
130,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Zdeno Žiga-Tamáš
6. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-334
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-334_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Konečný Milan
6. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-039
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-039_2023
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gerboc Boris
28. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-378
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-378_2023
90,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Pástorová Katarína
28. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-360
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-360_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Botoš Norbert
28. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-383
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-383_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Papcun Ján
28. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-024
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-024_2023
350,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Tomšu Vladimír
28. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-025
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-025_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Sivák Marek
28. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-278
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-278_2023
516,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Jendžejovský Dávid
27. September 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/004194-004
SE_ZM_VO1_2023_004194_004
0,00 € NADOSAH, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. September 2023
Zmluva o dielo č. CPZA-OPU-2023/005743-016 na realizáciu akcie „Považský Chlmec, areál SŠPO, vybudovanie ihriska – 2. etapa“
SE_ZM_CPZA-OPU-2023-005743-016_2023
148 668,55 € ŠPORTFINAL s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. September 2023
Zmluva o dielo č. CPZA-OPU-2023/006158-021 na realizáciu akcie, „Žilina Zb HaZZ, vybudovanie dočasnej odstavnej plochy“
SE_ZM_ CPZA-OPU-2023/006158-021_2023
17 879,78 € PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
19. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-274
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-274_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bučková Miroslava
19. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-276
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-276_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bobáková Monika
19. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-313
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-313_2023
170,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Budai Leonard
19. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-314
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-314_2023
80,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Budai Leonard
19. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-028
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-028_2023
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kmecová Mária
19. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-384
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-384_2023
455,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Miklánek Peter
19. September 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-357
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-357_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Grulyo Dávid