Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. SHNM-OD1-2018/000058-009
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2018-000058-009_2018
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
2. Jún 2021
KÚPNA ZMLUVA na nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA – projekt MIKRODAK č. SE-VO1-2021/002540-013
ZM_SE_SE-VO1-2021/002540-013
643 338,00 € Lambda Life a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Júl 2021
Servisná zmluva č.: SE-VO2-2021/002257-015
SE-VO2-2021/002257-015
191 505,60 € Life Technologies s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. November 2020
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2020/003548-003
SE_ZM_SE_VO2-2020-003548-003_2020
0,00 € Ľubica Križanová – Veľkoobchod OZ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
6. Máj 2021
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2021-003278-004
SE_ZM_SE-VO2-2021-003278-004_2021
52 071,01 € Ľubica Križanová – Veľkoobchod OZ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. December 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku potravín OVO2-2019/000529-003 zo dňa 03.03.2020
SE_D01_OVO2-2019-000529-003_2020
2 788,50 € Ľubomír Maťaš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
6. Máj 2021
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2021-003322-006
SE_ZM_SE-VO2-2021-003322-006_2021
12 134,98 € Ľubomír Maťaš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003757-006_2020
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003757-006_2020
86 700,00 € MAC-PRO s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. Marec 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/002313-014 na dodávku záhradnej techniky
SE_RD_SE-VO2-2022-002313-014_2022
0,00 € Marián Šupa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/001624-004 na dodávku záhradnej techniky
SE_ZM_SE-OD-2022-001624-004_2022
203 982,00 € Marián Šupa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. August 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2022/002111-002
SE_ZM_SE-OD-2022/002111-002
69 768,48 € MB Pannónska, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Apríl 2021
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2021/003403-001
SE_ZM_SE-OD1-2021-003403-001_2021
0,00 € MB Panónska, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Apríl 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2021/003132-008
SE_ZM_SE-VO2-2021-003132-008_2021
170 000,00 € MEPIS HEALTHCARE s.r. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. September 2022
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2022/003220-009
SE_ZM_SE-OD1-2022-003220-009_2022
0,00 € Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003773-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003773-006_2020
82 200,00 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003800-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003800-006_2020
82 200,00 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2020
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2020/003949-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003949-006_2020
184 802,04 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Február 2021
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2021/002955-014
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002955-014_2021
151 600,00 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
1. Jún 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Č. SE-VO2-2021/002389-004
SE_ZM_SE-VO2-2021-002389-004_2021
0,00 € Metrostav a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Júl 2022
Dohoda č. SKR-OO-2022/000948
SKR-OO-2022/000948
0,00 € Mgr. Ingrid Stanová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia krízového riadenia MV SR)