Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-344
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-344_2023
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Megyesi Imrich
20. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-347
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-347_2023
350,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Tapolčáni Dávid
20. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-346
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-346_2023
130,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Jesenský Damián
20. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-087
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-087_2023
120,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Behár Dávid
20. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-130
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-130_2023
450,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Sivák Ján
20. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-041
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-041_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Zamestnanci, n.o.
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-338
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-338_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kováč Július
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-333
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-333_2023
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Pišta Dominik
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-037
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-037_2023
350,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Timko Radomír
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-042
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-042_2023
240,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Pavlíček Anton
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-064
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-064_2023
250,12 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gádoši Filip
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-040
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-040_2023
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Holub Peter
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-083
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-083_2023
2 016,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bačík Ľubomír
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-315
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-315_2023
816,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Fabiánová Miriam
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-272
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-272_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Štefanovičová Lucia
16. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-271
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-271_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Štefanovičová Lucia
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. CPBB-ON-2023/000279-008 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu „Slovenská Ľupča VTU, vybudovanie kontajnerového úložiska“
SE_ZM_CPBB-OPU-2023-000279-008_2023
27 192,00 € 2Hprojekt s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
6. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-339
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-339_2023
130,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Zdeno Žiga-Tamáš
6. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-334
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-334_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Konečný Milan
6. Október 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-039
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-039_2023
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gerboc Boris