Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva 1300136088
1300136088
3 896,00 € Turiec Group, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136105
1300136105
8 862,50 € Pozemkové spoločenstvo Háj Pavlova Ves Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136135
1300136135
4 500,00 € Slov.-nem. obch. a priem. komora Deutsch-Slowak.Industric-und Hande Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136039
1300136039
20 000,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136064
1300136064
13 279,00 € Ing Ján Cheben, stavebný inžiniering Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136081
1300136081
15 373,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Ďanová Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136101
1300136101
12 766,00 € Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136072
1300136072
2 001,50 € LIPTEX, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136086
1300136086
3 667,00 € Pozemkové spoločenstvo - Združenie vlastníkov súkromných lesov FOLKUŠOVÁ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136089
1300136089
2 822,80 € Urbár Gerlachov, pozem. spol. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136080
1300136080
4 867,20 € URBÁRI, spol. s r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136085
1300136085
4 980,00 € Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136100
1300136100
11 118,00 € Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Beňušovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136110
1300136110
5 960,00 € Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136111
1300136111
4 000,00 € SLOVAK GLOBAL NETWORK Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136103
1300136103
21 155,77 € Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136104
1300136104
26 973,50 € Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136106
1300136106
11 920,00 € Pozemkové spoločenstvo Jakubovany Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136083
1300136083
16 386,98 € Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136082
1300136082
1 000,00 € Slovak Compliance Circle Slovenský plynárenský priemysel, a.s.