Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
97056
1 500,00 € Dominik Novotný Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
97986
2 318,00 € Cirbes Peter, Cirbes Kristína Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
97963
1 500,00 € Albín Horňák Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100915
1 500,00 € Jaroslav Džugan , Mária Džuganová r. Hušlová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100932
2 176,00 € Furka Marek, Furková Katarína Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100949
1 500,00 € Holota Peter, Holotová Dominika Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101048
1 475,00 € Vladimír Čekan , Martina Čekanová r. Judičáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102843
1 530,00 € Ing. Adrián Čelko, Ing. Adriana Čelková rod.Chovančíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101126
1 500,00 € Ing. Roman Konrád, Mgr. Barbora Pupáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101049
1 475,00 € Jaroslav Kohan, Jana Kohanová r. Sopčáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103029
3 400,00 € Anastázia Straková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103359
1 500,00 € Jozef Lehoťak Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103459
3 400,00 € Ivo Gajdoš Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103418
1 500,00 € Tiboe Szalai, Helena Szalaiová r.Budová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103360
1 500,00 € Peter Drahoš , Anna Drahošová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103534
1 500,00 € Slavomír Škodáček, Magdaléna Škodáčeková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103549
2 720,00 € Tóth Matúš, Zabáková Alexandra Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103576
1 380,00 € Jaromír Bíroš Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_93/2023/SIEA1056
0,00 € FIFTY cent s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_206/2018/SINPOPVal
0,00 € SJB Group, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra