Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_146/2021/SIEA1056
0,00 € TV group s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_381/2018/SINPOPVal
0,00 € 2 Create studio s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_41/2020/SIEA1056
0,00 € Explor Media s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0376/2023/SIEA1056
2 210,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Certiko s.r.o.
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
81861
2 809,00 € Ing. Juraj Varga, Eliška Petráková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87604
1 500,00 € Jozef Lády, Adriána Libošvárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87993
1 500,00 € Mgr. Marek Petruš, Mgr. Daša Petrušová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88919
1 500,00 € Lenka Vančová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89203
1 500,00 € Žipaj Vladimír, Žipajová Jana Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90108
1 500,00 € Jozef Hergott, Katarína Hergottová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90558
1 500,00 € Mgr. Dušan Ulehla, Mgr. Michaela Ulehlová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90637
1 500,00 € Rastislav Tomašovič, Viera Tomašovičová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91522
1 500,00 € Ján Suja, Katarína Sujová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92112
1 500,00 € Mgr. Juraj Huňavý, Ingrid Huňavýová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93405
1 500,00 € Jozef Krajčovič, Jarmila Krajčovičová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
95084
1 500,00 € Ing. Juraj Švec, Darina Švecová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
94587
1 500,00 € Furdek Peter, Dominika Furdeková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93632
1 500,00 € Milada Štefáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
95652
1 500,00 € Tatiana Chrenková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96144
1 500,00 € Róbert Horváth Slovenská inovačná a energetická agentúra