Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. OP KZP-PO1-SC111-2017-32/82
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/82
221 887,20 € Obec Bátka Slovenská agentúra životného prostredia
8.
Jún
2022
Mandátna zmluva č. 13/2022 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
13/2022
700,00 € Corvin&Fodor Consulting s.r.o. Obec Bátka
27.
Máj
2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210317001D03
24 966,72 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 05/2022/EPM
05/2022/EPM
29 520,00 € INSUCCOR s.r.o. Obec Bátka
17.
Marec
2022
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003697
44 998,19 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
22.
Február
2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91680/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
17.
December
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/31/012/97
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13.
December
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z312081BKU701
0,00 € Obec Bátka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/31/010/33
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21.
Október
2021
I/16 Rakytník - R2 Figa - Zmluva o budäcej zmluve o bezodplatnom odovdzaní a prevzatí objektu vyvolanej investície
1615/6262/2021
28 791,00 € Obec Bátka Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
September
2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210317001D02
10 313,36 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27.
September
2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N202100317001D01
6 322,24 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10.
September
2021
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 0599/2021/SPZV zo dňa 11. 08. 2021 o poskytnutí dotácie v roku 2021
0734/2021
0,00 € Obec Bátka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
August
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021
0599/2021
25 547,00 € Obec Bátka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31.
Marec
2021
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Obce Bátka, okres Rimavská sobota
05204/2020-OV-0250227/20-00
0,00 € Obec Bátka Slovenský pozemkový fond
17.
Marec
2021
Zmluva o spolupráci
N20210317001
12 644,48 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5.
Február
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85874/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
8.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Bátka
Doplnená
0,00 € Obec Bátka Štatistický úrad SR
28.
December
2020
DOHODA č. 20/31/012/149 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/31/012/149
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7.
December
2020
Dohoda č. 26/2020/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku, majetkových práv a záväzkov do majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2020/005599-217
0,00 € Obec Bátka SR - Okresný úrad Banská Bystrica
1 2 3 4 »