Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2020-003697
44 998,19 € obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby
R2022/848
3 360,00 € Gemini Group s.r.o. Obec Bátka
13. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Kravec, s.r.o. Obec Bátka
12. August 2022
STAV PL, s.r.o.
R2022/816
102 664,50 € Obec Bátka Obec Bátka
2. August 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-407-122/2022
KRHZ-BB-VO-407-122/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bátka
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022/004546
1 171 420,83 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
7. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-122/2022
KRHZ-BB-VO-564-122/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bátka
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. OP KZP-PO1-SC111-2017-32/82
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/82
221 887,20 € Obec Bátka Slovenská agentúra životného prostredia
8. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 13/2022 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
13/2022
700,00 € Corvin&Fodor Consulting s.r.o. Obec Bátka
27. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210317001D03
24 966,72 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 05/2022/EPM
05/2022/EPM
29 520,00 € INSUCCOR s.r.o. Obec Bátka
17. Marec 2022
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003697
44 998,19 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
22. Február 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91680/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
17. December 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/31/012/97
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13. December 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z312081BKU701
0,00 € Obec Bátka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/31/010/33
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Október 2021
I/16 Rakytník - R2 Figa - Zmluva o budäcej zmluve o bezodplatnom odovdzaní a prevzatí objektu vyvolanej investície
1615/6262/2021
28 791,00 € Obec Bátka Slovenská správa ciest, Bratislava
29. September 2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210317001D02
10 313,36 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27. September 2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N202100317001D01
6 322,24 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. September 2021
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 0599/2021/SPZV zo dňa 11. 08. 2021 o poskytnutí dotácie v roku 2021
0734/2021
0,00 € Obec Bátka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR