Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Kúpna zmluva
1/2024
4 016,25 € Iboľa Csíkfejesová Obec Bátka
6. Máj 2024
DOHODA číslo: 2024/BB/045 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/BB/045
14 940,12 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005131, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov - Bátka, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVV1
471/2024
218 211,42 € Úrad vlády SR Obec Bátka
22. Apríl 2024
Zámenná zmluva
1/2024
0,00 € Gálová Erika Obec Bátka
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby- terénna opatrovateľská služba
1/2024
0,00 € Obec Bátka Júlia Simonová
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby- terénna opatrovateľská služba
2/2024
0,00 € Obec Bátka Magdaléna Csáková
15. Apríl 2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Vodozádržné opatrenia v obci Bátka"
1/2024
30 960,00 € AQUABEST s.r.o. Obec Bátka
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024 Externé riadenia a finančné manažovanie projektu
1/2024
15 000,00 € Občianske združenie Fundament Obec Bátka
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/290
4 408,56 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7. Marec 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
202430-1
0,00 € HANYX s.r.o. Obec Bátka
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 01/2024
01/2024
Doplnená
1 813,08 € Jozef Juhász, Zsolt Varga, Igor Bari, Katarína Derencsényiová, Róbert Szívos Obec Bátka
6. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru
2
0,00 € SOS servis Mikuláš Tóth Obec Bátka
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106004/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKN5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Bátka
770/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Bátka
8. Január 2024
Dodatok ŠR
23/31/054/3441-1
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
4. December 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb Externý manažment pre projekt "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov - Bátka "
Dodatok č. 1
0,00 € IJK-CONSULTING, s.r.o. Obec Bátka
24. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu č.1635/2023/KP
1635/2023/KP
5 000,00 € Obec Bátka Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210317001D04
0,00 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/48
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022/005131
243 351,20 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)