Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb Externý manažment pre projekt "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov - Bátka "
Dodatok č. 1
0,00 € IJK-CONSULTING, s.r.o. Obec Bátka
24. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu č.1635/2023/KP
1635/2023/KP
5 000,00 € Obec Bátka Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210317001D04
0,00 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/48
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022/005131
243 351,20 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
19. Október 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001197-006
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001197-006_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bátka
18. Október 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
20231015
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Bátka
27. September 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
1/2023
0,00 € StavoMatRs s.r.o. Obec Bátka
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3441
3 864,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného školského úradu
283/2023
0,00 € Obec Včelince Obec Bátka
11. September 2023
Zmluva o vykonaní auditu
R2023/983
2 532,00 € GemerAudit, spol. s r.o. Obec Bátka
31. August 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti
2023/974
0,00 € Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o. Obec Bátka
14. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2010 o nájme nebytových priestorov
1/2010
0,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku-Cirkevný zbor Bátka Obec Bátka
1. Jún 2023
Mandátna zmluva
04/2023
1 326,00 € Ing. Slavko Žlinčík D.I.D.-projekt, Gánovce Obec Bátka
1. Jún 2023
Mandátna zmluva
04/2023
1 326,00 € Ing. Slavko Žilinčík D.I.D.-projekt, Gánovce Obec Bátka
26. Máj 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2022/004546
1 171 420,83 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23. Máj 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 560/2023/UZ
560/2023/UZ
50 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Bátka
22. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023 "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov-Bátka"
1/2023
0,00 € VINOGOLD s.r.o. Obec Bátka
16. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 9.9.2022
2022849
0,00 € Kravec, s.r.o. Obec Bátka
15. Máj 2023
Návrh poistnej zmluvy
2408998912
120,11 € Generali Poisťovňa Obec Bátka