Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
November
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
862/2019
0,00 € Božena Nagyová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
November
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
861/2019
0,00 € Renáta Vavrdová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6.
November
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
860/2019
0,00 € Mgr. Zuzana Necpálová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6.
November
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
859/2019
0,00 € Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4.
November
2019
KÚPNA ZMLUVA
855/2019
1 200,00 € Igor Prilinský Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4.
November
2019
KÚPNA ZMLUVA
856/2019
385,00 € Dagmar Kocianová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4.
November
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
853/2019
0,00 € Marta Tóthová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4.
November
2019
KÚPNA ZMLUVA
854/2019
330,00 € Vlastimil Havlíček Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31.
Október
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
850/2019
1 200,00 € PhDr. Martin Mešša Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31.
Október
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
852/2019
1 000,00 € Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31.
Október
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
851/2019
1 000,00 € Mgr. Art. Peter Jantoščiak Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Október
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
847/2019
0,00 € Renáta Krajćovičová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Október
2019
ZMLUVA O DIELO
844/2019
90,00 € Viera Feglová, prof. CSc. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Október
2019
ZMLUVA O DIELO
845/2019
90,00 € Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Október
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
848/2019
0,00 € František Hubek Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Október
2019
KÚPNA ZMLUVA
846/2019
106,00 € Zita Uhlerová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Október
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
849/2019
0,00 € Mgr. Adriana Kaľavská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25.
Október
2019
Dodatok č. 3 k PRÍLOHE č. 1 Čiastkovej zmluvy o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 7936/2019
843/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25.
Október
2019
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
841/2019
0,00 € Vít Pieš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24.
Október
2019
KÚPNA ZMLUVA
839/2019
30,00 € Pavol Gregor Ústredie ľudovej umeleckej výroby
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »